• Selecteer uw afdelingen:

  • Selecteer uw thema's:

  • Bewaar voorkeuren voor onderwerpen:

    • cancel

Dossier: Subsidie- en stimuleringsregelingen

Subsidieregelingen Autovak

Afdeling autovak

Onderzoeksprogramma Transport (KP7)
Het Europese onderzoeksprogramma Transport is onderdeel van het KP7-programma Cooperation. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een veilig, schoon en slim Europees transportsysteem.

Groeifaciliteit
De Regeling Groeifaciliteit maakt het voor mkb-ondernemers makkelijker kapitaal aan te trekken. De regeling houdt in dat financiers die risicokapitaal verschaffen aan mkb-ondernemingen een garantiestelling krijgen. Als de bank of participatiemaatschappij verlies lijdt op de investering, kan 50% worden gedeclareerd bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De garantie geldt onder meer voor verlies bij verkoop van aandelen, kwijtschelding van een lening of faillissement. De looptijd van de garantie is maximaal 12 jaar. De Groeifaciliteit is niet beschikbaar voor alle sectoren.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) kunnen grote en middelgrote bedrijven gemakkelijker grote bedragen lenen. Financiers die kapitaal verschaffen krijgen van de overheid een garantie van 50%.

Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten.

Subsidie boordcomputer taxi
Taxiondernemingen kunnen een subsidie voor de aanschaf van een boordcomputer taxi aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 600 per boordcomputer. Vanaf 1 oktober 2011 wordt de boordcomputer taxi verplicht. Binnen 2 jaar na inwerkingtreding van deze verplichting moet u in een relatief korte periode een behoorlijke investering doen. De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor deze investering.

Onderzoeksprogramma NMP (KP7)
Het Europese onderzoeksprogramma Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production (NMP) is onderdeel van het KP7-programma Cooperation. Het programma heeft als doel het vergroten van de concurrentiekracht van de Europese industrie en het bevorderen van kennisintensieve productie. Het onderzoek moet zich richten op producten met een hoge toegevoegde waarde met de daarbij behorende processen en technologieën.
De onderwerpen binnen het onderzoeksprogramma NMP zijn:
• nanowetenschappen en nanotechnologie;
• materialen;
• nieuwe productiemethoden;
• integratie van nanotechnologie, materialen en nieuwe productietechnologie in toepassingen in verschillende industriële sectoren.

Innovatieprogramma Kansenkanon (Noord-Holland)
Mkb-bedrijven in Noord-Holland die willen innoveren, kunnen contact opnemen met het innovatieprogramma Kansenkanon. Het Kansenkanon is een innovatieprogramma van Syntens, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Het Kansenkanon adviseert mkb-ondernemers en brengt ze in contact met collega-ondernemers en kennisinstellingen.

MKB kredietfaciliteit Gelderland
Mkb-bedrijven in Gelderland die last hebben van de crisis, maar wel financieel gezond zijn, kunnen een achtergestelde lening aanvragen bij PPM Oost. De provincie Gelderland stelt met de MKB Kredietfaciliteit Gelderland € 25 miljoen beschikbaar. Aan verstrekking van een lening zijn voorwaarden verbonden.

Flevolandse ondernemers ondersteuning (FLOO)
Mkb-ondernemers in Flevoland kunnen ondersteuning aanvragen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Starters en bestaande bedrijven kunnen steun krijgen bij bijvoorbeeld strategiebepaling, businessplanning, marktonderzoek, financiering of marketing. U vraagt de ondersteuning aan bij de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

Innovatievouchers elektrische mobiliteit
Bent u een mkb-bedrijf en verkoopt u producten, processen of diensten op het gebied van elektrische mobiliteit? Dan kunt u een Innovatievoucher elektrische mobiliteit aanvragen. Met de voucher kunt u een kennisvraag laten beantwoorden door een kennisinstelling.

Mobiliteitsvouchers
Als middelgroot of groot mkb-bedrijf kunt u mobiliteitsvouchers aanvragen. Met een kleine voucher (€ 1.500) kunt u een mobiliteitsscan voor uw bedrijf laten maken. Een aangewezen adviseur bekijkt hoe het woon-werkverkeer van en naar uw bedrijf sneller, goedkoper of duurzamer kan.