• Selecteer uw afdelingen:

  • Selecteer uw thema's:

  • Bewaar voorkeuren voor onderwerpen:

    • cancel

Dossier: Subsidie- en stimuleringsregelingen

Subsidieregelingen Speciale Voertuigen

Afdeling Speciale Voertuigen

Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten.

Groeifaciliteit
De Regeling Groeifaciliteit maakt het voor mkb-ondernemers makkelijker kapitaal aan te trekken. De regeling houdt in dat financiers die risicokapitaal verschaffen aan mkb-ondernemingen een garantiestelling krijgen. Als de bank of participatiemaatschappij verlies lijdt op de investering, kan 50% worden gedeclareerd bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De garantie geldt onder meer voor verlies bij verkoop van aandelen, kwijtschelding van een lening of faillissement. De looptijd van de garantie is maximaal 12 jaar. De Groeifaciliteit is niet beschikbaar voor alle sectoren.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) kunnen grote en middelgrote bedrijven gemakkelijker grote bedragen lenen. Financiers die kapitaal verschaffen krijgen van de overheid een garantie van 50%.

Onderzoeksprogramma Transport (KP7)
Het Europese onderzoeksprogramma Transport is onderdeel van het KP7-programma Cooperation. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een veilig, schoon en slim Europees transportsysteem.

Onderzoeksprogramma NMP (KP7)
Het Europese onderzoeksprogramma Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production (NMP) is onderdeel van het KP7-programma Cooperation. Het programma heeft als doel het vergroten van de concurrentiekracht van de Europese industrie en het bevorderen van kennisintensieve productie. Het onderzoek moet zich richten op producten met een hoge toegevoegde waarde met de daarbij behorende processen en technologieën.
De onderwerpen binnen het onderzoeksprogramma NMP zijn:
• nanowetenschappen en nanotechnologie;
• materialen;
• nieuwe productiemethoden;
• integratie van nanotechnologie, materialen en nieuwe productietechnologie in toepassingen in verschillende industriële sectoren.

Innovatieprogramma Kansenkanon (Noord-Holland)
Mkb-bedrijven in Noord-Holland die willen innoveren, kunnen contact opnemen met het innovatieprogramma Kansenkanon. Het Kansenkanon is een innovatieprogramma van Syntens, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Het Kansenkanon adviseert mkb-ondernemers en brengt ze in contact met collega-ondernemers en kennisinstellingen.

Flevolandse ondernemers ondersteuning (FLOO)
Mkb-ondernemers in Flevoland kunnen ondersteuning aanvragen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Starters en bestaande bedrijven kunnen steun krijgen bij bijvoorbeeld strategiebepaling, businessplanning, marktonderzoek, financiering of marketing. U vraagt de ondersteuning aan bij de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

Innovatievouchers elektrische mobiliteit
Bent u een mkb-bedrijf en verkoopt u producten, processen of diensten op het gebied van elektrische mobiliteit? Dan kunt u een Innovatievoucher elektrische mobiliteit aanvragen. Met de voucher kunt u een kennisvraag laten beantwoorden door een kennisinstelling.

Mobiliteitsvouchers
Als middelgroot of groot mkb-bedrijf kunt u mobiliteitsvouchers aanvragen. Met een kleine voucher (€ 1.500) kunt u een mobiliteitsscan voor uw bedrijf laten maken. Een aangewezen adviseur bekijkt hoe het woon-werkverkeer van en naar uw bedrijf sneller, goedkoper of duurzamer kan.

Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s
Schaft u een nieuwe schone bestelwagen, een taxi of een bijzonder voertuig aan? En is deze vrijgesteld van bpm, of hebt u recht op teruggave van bpm? Dan kunt u subsidie aanvragen van de subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's. Koopt u een voertuig in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of in een daaraan grenzende gemeente? Dan komt u in aanmerking voor € 2000 extra subsidie.

Rijden op groen gas of elektriciteit (Overijssel)
Gedeputeerde Staten Overijssel verstrekken subsidie voor de aanschaf of lease van een nieuw elektrisch voertuig, aardgasvoertuig of dual fuel voertuig. De subsidie is voor een nieuw elektrisch voertuig, aardgasvoertuig of dual fuel voertuig, die voor eigen gebruik aangeschaft of geleased is en die minimaal één jaar zelf gebruikt gaat worden.