• Selecteer uw afdelingen:

 • Selecteer uw thema's:

 • Bewaar voorkeuren voor onderwerpen:

  • cancel

Publicaties

 • Kerncijfers Auto en Mobiliteit 2014
  RAI Vereniging en BOVAG brengen in het voorjaar een overzicht uit van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de verkoop van personen- en bedrijfsauto's en het wagenpark.
 • Analyse Autoverkopen 2013
  Jaarlijks brengt RAI Vereniging de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de personenautoverkopen in kaart. Ook dit jaar hebben wij een analyse samengesteld, met daarin o.a. de belangrijkste marktontwikkelingen op het gebied van de merken en modellen, bijtelling, downsizing en alternatieve brandstoffen.
 • Mobiliteit in Cijfers Auto's
  Mobiliteit in Cijfers Auto's is een jaarlijkse publicatie van BOVAG en RAI Vereniging en biedt een compleet naslagwerk van de mobiliteitssector. Het geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto's, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files.
 • Mobiliteit in Cijfers Tweewielers
  Mobiliteit in Cijfers Tweewielers is een gezamenlijke uitgave van BOVAG en RAI Vereniging. Deze jaarlijkse publicatie brengt de markt voor motorfietsen, fietsen en brom-& snorfietsen nauwkeurig in kaart.
 • CPB: Voorzichtig economisch herstel
  Het overheidstekort komt voor het eerst sinds 2008 weer onder het Maastricht-criterium van maximaal 3 procent. Volgend jaar daalt het overheidstekort verder naar 2,1 procent bbp. Deze relatief sterke verbetering van 2014 op 2015 spoort met de daling die al zichtbaar was in de doorrekening in het Regeerakkoord. Deze daling vloeit grotendeels voort uit eerdere begrotingsafspraken.
 • Duurzaamheidsmonitor 2013
  In deze uitgave van RAI Vereniging en BOVAG wordt door statistische gegevens duidelijk gemaakt dat de mobiliteitsbranche juist op het terrein van duurzaamheid de laatste jaren belangrijke stappen heeft gezet.
 • BOVAG-RAI Aftersales Monitor
  De Aftersales Monitor is een onderzoeksproject dat RAI Vereniging en BOVAG in samenwerking met onderzoeksbureau GfK Panel Services Benelux uitvoeren. Zo’n 5.000 huishoudens registreren maandelijks alle onderhouds- en reparatiemomenten aan hun auto.
 • ING Assetvisie Trucks en Trailers 2014
  Echt herstel blijft nog uit op de Nederlandse truckmarkt. Met de Euro-VI subsidie en de vrijwillige afschrijvingsregeling was eind 2013 sprake van een verkoopgolf, maar in 2014 leidt dit weer tot een flinke correctie. Investeringen zijn hiermee vooral verplaatst.
 • ING - Visie op sectoren 2014
  Na twee jaren van krimp ziet het er naar uit dat de Nederlandse economie in 2014 weer licht groeit.
 • Sectorupdate Transport en Logistiek: Licht herstel binnenlandse volumes wegtransport in 2014
  ABN AMRO verwacht dat binnenlands wegtransport in 2014 voor het eerst in zes jaar een volumegroei zal laten zien. De verwachte groei, van 0,6 procent, wordt in belangrijke mate bepaald door de groei in het industriële segment. Daarnaast is de prognose dat er minder slechte omstandigheden in de bouwsector zijn.
 • Europese Fietsmarkt 2012
  In dit rapport van Colibi en Coliped vindt u informatie over de Europese fietsmarkt: productie van fietsen en onderdelen/accessoires, fietsverkopen en werkgelegenheid in de fietsbranche.
 • Macro Economische Verkenning CPB 2014
  Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1,25 procent krimpt en in 2014 met 0,5 procent groeit.
 • ING rapport Veroudering wagenpark remt verlaging CO2 uitstoot
  De gemiddelde CO2-uitstoot van het totale Nederlandse wagenpark daalt nauwelijks. Dit komt doordat economische onzekerheid en stijgende kosten van autobezit- en gebruik vernieuwing van het wagenpark afremmen. Er is een trend zichtbaar waarbij particulieren noodgedwongen langer doorrijden met oudere auto’s die meer CO2 uitstoten dan nieuwe.
 • Kerncijfers Tweewielers 2013
  RAI Vereniging en BOVAG brengen in het voorjaar een overzicht uit van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de verkoop van tweewielers en het tweewielerpark.
 • SV in Cijfers 2013
  SV in Cijfers is een jaarlijkse uitgave van de afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging en geeft uitvoerige informatie over de markt van (lichte) aanhangwagens, opleggers, bedrijfswagens en bussen.
 • De Nederlandse Aftermarket in 2015 - update
  Tijdens de Ledendag van de afdeling Autovak op 31 oktober 2012 zijn de resultaten gepresenteerd van een update van de ICDP prognose voor de Nederlandse aftermarket in 2015.
 • ING maandprognoses en kwartaalberichten
  ING bank stelt maandelijks een prognose op van de economische ontwikkelingen. Deze prognoses geven een kort en bondig beeld van de laatste stand van zaken wat betreft de (inter)nationale economische conjunctuur. 
 • Boston Consulting Group: The European Aftermarket Landscape
  In opdracht van de Europese organisatie van autofabrikanten ACEA heeft de Boston Consulting Group het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar de concurrentieverhoudingen in de Europese onderhoud- en reparatiemarkt.
 • Fietsrecreatiemonitor
  Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland.
 • Europese autosector en aftermarket (ICDP)
  Om de ontwikkelingen in de Europese autosector en aftermarket nauwlettend te volgen, werkt RAI Vereniging al jaren samen met het onderzoeksinstituut ICDP.
 • Strategieonderzoek Fietsdetailhandel 2011-2016
  Uit de resultaten van het Strategisch Onderzoek Fietsdetailhandel- en herstelbranche 2011-2016 blijkt dat er zich donkere wolken samenpakken boven de markt.