Agenda

Openstelling Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) 2024

Openstelling Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) 2024

Op 5 maart om 9.00 uur gaat de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) weer van start met een nieuwe ronde. Het is van belang om snel te handelen, omdat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

De SSEB biedt verschillende mogelijkheden, waaronder Aanschaf, Retrofit, en Innovatie in de vorm van Project experimentele ontwikkelingen en Haalbaarheidsstudie.

De beschikbare bedragen per onderdeel zijn als volgt:

  • € 36.000.000,- voor Aanschaf
  • € 10.000.000,- voor Retrofit
  • € 9.000.000,- voor Innovatie: Project experimentele ontwikkelingen
  • € 1.000.000,- voor Innovatie: Haalbaarheidsstudie

De subsidiemogelijkheden zijn van toepassing op specifieke bouwmachines, waarvoor een lijst beschikbaar is op de website van RVO.

Belangrijke aandachtspunten voor het indienen van een aanvraag zijn onder andere:

  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus het is raadzaam om snel in te dienen.
  • Als het subsidiebudget is uitgeput, vindt er een loting plaats voor de volledige aanvragen die op die dag zijn binnengekomen.
  • Deelname aan zowel AanZET als SSEB voor hetzelfde voertuig is toegestaan, maar dubbele subsidie is niet toegestaan. Dit moet worden gemeld bij RVO.
  • Na subsidieverlening moet binnen 12 maanden subsidievaststelling worden aangevraagd, met een optionele verlenging van 12 maanden.

Als je meer informatie wilt, kun je het webinar van 1 februari terugkijken waarin RVO de SSEB toelicht en informatie geeft over de subsidievoorwaarden en vereisten. Voor verdere vragen kun je contact opnemen via sseb op rvo punt nl of de website van RVO raadplegen.