Agenda

Technisch Overleg Bedrijfs­voertuig­en

Technisch Overleg Bedrijfsvoertuigen

Vrijdag 8 december

Agenda

09:00 uur Inloop
09:30 uur Opening TOB
09:40 uur Actualiteiten met onder andere:

 • ZE zones
  Per 1-1-2025 gaan 29 gemeenten een zero-emissie zone invoeren, waarin met de bestel­auto en vracht­auto alleen nog uitstootvrij mag rijden. Deze zones zijn in 2021 aangekondigd, maar worden nu steeds meer de werkelijkheid. Om deze transitie goed te begeleiden zijn er voor een aantal voertuig­categorieën vrijstellingen en ontheffingen gedefinieerd, die straks via een Central Loket moeten worden aangevraagd. Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontheffing voor bepaalde uitzonderingen.
 • SEB convenant
  De hele bouwsector staat voor de gezamenlijke uitdaging om stappen te zetten naar een duurzame bouw. Met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) wordt samengewerkt aan één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren. Overheden en opdrachtgevers in de bouwsector stellen de komende jaren emissie-eisen om bouwprojecten schoner uit te voeren. De emissie-eisen gaan over de inzet van mobiele werk, voer- en vaartuigen in de bouw.
  Op 30 oktober 2023 is het convenant getekend Schoon en Emissieloos Bouwen. RAI Vereniging is één van de ondertekenaars.
 • Actuele internet consultaties
  Een overzicht van lopende internet consultaties wordt gegeven.
 • BPM op bestel­wagens
  Vanaf 1 januari 2025 moet ook voor bestel­wagens BPM afgedragen worden. RAI Vereniging heeft veel vragen aan het ministerie van Financiën gesteld, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn.
 • Vrijstelling rijbewijs C
  In de gedoogperiode is er een vrijstelling voor rijbewijs C voor elektrische bestel­wagens tot 4250 kg. Deze gedoogperiode loopt af op 31-12-2023. We lichten toe wat de situatie is.
 • NEN 9140
  Om te werken aan elektrische voertuig­en moet er voldaan worden aan de NEN 9140. Er wordt gewerkt aan een update van de NEN 9140.
 • PGS 37-2
  Bedrijven die losse accu's of accu's in elektrische voertuig­en langdurig opslaan krijgen te maken met nieuwe eisen volgens de PGS 37-2. Het definitieve concept van de PGS 37-2 is op 8 november gepubliceerd op de PGS-website.
 • Uitbreiding autowrakkenrichtlijn
  Door Europa is er een voorstel gedaan om de autowrakkenrichtlijn uit te breiden, zodat deze ook van toepassing wordt op N2, N3, M2, M3 en O.
 • Nieuwe wetgeving voertuig­en
  Per 1 januari 2024 en per 1 juli 2024 zullen er nieuwe Alternatieve voorschriften gaan gelden. Ook gaat per juli 2024 de GSR in. Tevens een korte update en toelichting van de restantvoorraad regeling.
 • Europese CO2-wetgeving voor trailers
  De CO2 wetgeving voor trailers gaat in per 1 januari 2024. We praten u bij over de laatste stand van zaken met name over de ontwikkeling van de voorgestelde reductie van de CO2-grenswaarden voor opleggers en aanhang­wagens die per 2030 ingaan.
 • Terugkeuren/verlagen TMM
  Het ministerie van IenW wil het verlagen van het TMM (terugkeuren) mogelijk verbieden. RAI is in gesprek met het ministerie om hiervan af te zien.
 • Super Eco Combi
  De bedoeling is dat volgend jaar de testen met de SEC van start gaan. Een eerste verkennende test, waarbij ook RAI CarrosserieNL en enkele trailerbouwers zijn aangesloten met een nieuwe SEC combinatie is uitgevoerd.

12.30 Afronding en lunch

Locatie

Het Technisch Overleg Bedrijfs­voertuig­en (TOB) wordt gehouden bij RAI Vereniging in Amsterdam.
Let op: Het is ook mogelijk om via Teams deel te nemen aan dit TOB. Geef dit alstublieft door bij het invullen van het aanmeldformulier.

Aanmelden

Aanmelden voor dit TOB is mogelijk tot 2 december aanstaande en kan via deze link.