Agenda

Webinar over Zeer Zorgwekkende Stoffen-emissiedatabase

Webinar over Zeer Zorgwekkende Stoffen-emissiedatabase

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM nodigen u uit om deel te nemen aan een webinar over de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) emissiedatabase. Het webinar vindt plaats op 5 maart van 15:00 tot 16:00 uur en biedt waardevolle inzichten in het gebruik en de achtergrond van de ZZS-emissiedatabase.

Volgens de verplichtingen vastgelegd in artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), moeten bedrijven iedere vijf jaar rapporteren over hun emissies van ZZS naar lucht en/of water aan het bevoegd gezag. Sinds afgelopen maand (januari 2024) kunnen bedrijven deze rapportage online doen via de ZZS-emissiedatabase. Historische informatie over emissiegegevens die u eerder heeft gerapporteerd aan het bevoegd gezag, is al in de database gezet. Op deze manier bouwen we aan een zo volledig mogelijke database.

Tijdens het webinar zullen vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM-inzicht geven in de werking en het gebruik van de ZZS-emissiedatabase. U kunt zich via een aanmeldformulier registreren voor het webinar. Ook heeft u de mogelijkheid in het aanmeldformulier om vooraf vragen in te dienen die tijdens het webinar behandeld kunnen worden.

Voor bedrijven die al eerder aan de slag willen met het rapporteren van ZZS-emissies of vragen hebben over de reeds ingevoerde historische gegevens, biedt de website van het e-MJV praktische informatie over het werken met de ZZS-emissiedatabase.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.