Nieuws

Aanleg zonnepanelenfietspad in Utrecht van start

In navolging van de provincies Groningen, Noord- en Zuid-Holland start de provincie Utrecht met de aanleg van een zonnepanelenfietspad. Het gaat hier om een experiment met het winnen van duurzame energie uit weginfra. De zonnepanelen bevinden zich op de bestaande wegverharding, waardoor er sprake is van dubbel ruimtegebruik. Een vergelijkbare proef wordt ook uitgevoerd op het fietspad langs de N225 ter hoogte van Remmerden. Blijkt de test succesvol, dan wil de provincie zonnepanelen op fietspaden vaker en op grotere trajecten toepassen.

Aanleg zonnepanelenfietspad in Utrecht van start

Het gaat om een traject van ongeveer 350 meter op het fietspad langs de N417 ter hoogte van Maartensdijk. Van 14 juni tot en met 16 juli vinden de werkzaamheden plaats om het fietspad te transformeren. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd, zodat weggebruikers gewoon verder kunnen. De N417 blijft verder gewoon open voor al het verkeer.

Voordelen zonnepanelen op fietspaden

Het leggen van zonnepanelen op fietspaden levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook wordt er geen landbouw- of natuurgrond gebruikt en het landschap wordt niet aangetast.