Nieuws

ACEA: betaalbaarheid belemmert opmars EV’s in de EU

Het marktaandeel van elektrische auto’s hangt sterk af van het jaarlijkse netto inkomen van consumenten in de EU-lidstaten. Volgens nieuwe cijfers van ACEA bedraagt het gemiddelde aandeel van EV’s in de EU op dit moment 21,6 procent, maar is het marktaandeel in meer dan de helft van de lidstaten 9 procent of minder.

ACEA: betaalbaarheid belemmert opmars EV’s in de EU

Het inkomen is daarbij de doorslaggevende factor. Zo ligt in landen waar EV’s een marktaandeel van minder dan 9 procent hebben, zoals verschillende Midden- en Oost- en Zuid-Europese landen (Griekenland, Italië, Polen en Kroatië) het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen rond de € 13.000 per werknemer.

Zweden koploper

De hoogste marktaandelen van EV’s (meer dan 30%) zijn geconcentreerd in slechts vijf Noord- en West-Europese landen, waar het netto jaarinkomen hoger is dan € 32.000. In Zweden, waar het jaarlijkse netto-inkomen meer dan € 35.000 bedraagt, is zelfs meer dan de helft van de nieuw geregistreerde auto’s volledig elektrisch.
Deze cijfers bevestigen volgens ACEA de aanzienlijke verschillen in de betaalbaarheid van EV's tussen de verschillende regio's van Europa, waarbij Noord- en West-Europa leidend zijn met de hoogste aandelen en Midden- en Oost- en Zuid-Europa de laagste aandelen vertegenwoordigen.

Gebrek aan incentives

De grote verschillen in de betaalbaarheid van EV’s tussen de Europese landen laten volgens ACEA duidelijk zien dat het gebrek aan incentives, ondanks het enorme marktpotentieel voor EV’s in de EU, de aanschaf van elektrische auto’s belemmert. Het ontbreken van randvoorwaarden, waaronder voldoende beschikbaarheid van laadinfra, maakt de discrepantie tussen de verschillende regio’s alleen maar groter, aldus de koepel­organisatie.

Tot de landen met zowel het hoogste gemiddelde netto inkomen en het hoogste EV aandeel behoren:

1. Zweden: 56,1% – €35.486
2. Denemarken: 38,6% – €39.274
3. Finland: 37,6% – €33.155
4. Nederland: 34,5% – €40.312
5. Duitsland: 31,4% – €32.850

Tot de landen met het laagste gemiddelde netto inkomen en het laagste EV aandeel behoren:

1. Slowakije: 3,7% – €10.985
2. Tsjechië: 3,9% – €13.836
3. Bulgarije: 4,0% – €7.272
4. Polen: 5,0% – €10.782
5. Kroatië: 5,0% – €10.391

Klik hier voor meer informatie via de website van ACEA.