Nieuws

ACEA: juiste beleidskader cruciaal voor versnelling emissievrije vracht­wagens

Hoewel emissievrije trucks gereed zijn om in grote volumes op de markt te komen, is het scheppen van het juiste beleidskader een essentiële randvoorwaarde om ervoor te zorgen dat vervoerders deze transitie volledig zullen omarmen, zegt Thomas Fabian, directeur commerciële voertuig­en van ACEA.

ACEA: juiste beleidskader cruciaal voor versnelling emissievrije vrachtwagens

Het spreekt volgens hem voor zich dat de inzet van trucks voor professionele vervoerders commercieel levensvatbaar en winstgevend dienen te zijn. ‘Geen enkele transporteur zal investeren in emissievrije voertuig­en als ze niet kunnen opladen of tanken. De eerste batterijelektrische vracht­wagens zullen nog regelmatig op de thuisbasis moeten worden opgeladen. Voor de echte doorbraak van zero emissie trucks voor lange afstandsvervoer is dus een dicht netwerk van openbaar toegankelijke laad- en tankstations nodig.’

Laad/tankinfra knelpunt

Naar schatting zal al in 2027 de top 10 procent van de meest gebruikte vracht­wagenstopplaatsen in Europa moeten zijn uitgerust met oplaadpunten en een geschikt aantal waterstoftankstations en tegen 2030 is een volledig operationeel netwerk nodig.

Fabian wijst er op dat het risico van vandaag is dat de laad/tankinfra in feite het grootste knelpunt vormt voor de marktintroductie van emissievrije vracht­wagens. Beleidsmakers moeten het daarom snel eens worden over het stellen van bindende en ambitieuze doelen voor de uitrol van infrastructuur, stelt hij.

CO2-beprijzings­systeem

‘We hebben een beleidskader nodig dat vervoerders helpt en aanmoedigt om in de nieuwe voertuig­en te investeren. Een kader dat het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigt en de inzet van emissievrije voertuig­en stimuleert.’

Sommige van de noodzakelijke maatregelen zijn al beschikbaar, zoals het Eurovignet dat de lidstaten nu moeten implementeren ter ondersteuning van de marktintroductie van emissievrije vracht­wagens. Het Europees Parlement en de Raad moeten het echter nog eens worden over andere zaken, zoals een uitgebalanceerd CO2-beprijzings­systeem dat ook het wegvervoer omvat.

Ondersteunende maatregelen

Fabian: ‘Met het juiste kader, het wegnemen van de knelpunten en krachtige ondersteunende maatregelen die iedereen in de sector transport en logistiek stimuleert om in nieuwe emissievrije trucks te investeren, zal het zware wegvervoer snel klimaat- neutraal kunnen worden.’