Nieuws

ACEA pleit voor samenhangend pakket CO2-targets en laadinfra wetgeving

ACEA dringt er, na de plenaire stemming van het Europees Parlement over de CO2-reductiedoelstellingen voor auto's en bestel­wagens, bij de leden van het Europees Parlement en de EU-ministers op aan om rekening te houden met alle onzekerheden waarmee de industrie wordt geconfronteerd tijdens de voorbereiding op een ingrijpende energietransitie. Het EP stemde in met het voorstel van de Commissie om vanaf 2035 alleen nog de verkoop van volledig emissieloze auto's toe te staan.

ACEA pleit voor samenhangend pakket CO2-targets en laadinfra wetgeving

ACEA noemt het verheugend dat het Parlement het voorstel van de Europese Commissie voor de doelstellingen voor 2025 en 2030 handhaaft. Die targets zijn al buitengewoon uitdagend en alleen haalbaar bij een enorme uitbreiding van de laad- en tankinfrastructuur, waarschuwt de koepel­organisatie.

Aangezien de transitie van de sector afhankelijk is van veel externe factoren waar men geen directe grip op heeft, is ACEA bezorgd dat de leden van het Europees Parlement de CO2-doelstellingen voor 2035 voor 100 procent willen verankeren in wetgeving.

Langetermijnwetgeving prematuur

ACEA-voorzitter Oliver Zipse benadrukt dat de auto-industrie volledig zal bijdragen aan een CO2-neutraal Europa in 2050. "De auto- industrie elektrificeert in hoog tempo en er komen voortdurend nieuwe modellen bij. Die voldoen aan de eisen van klanten en stimuleren de transitie naar duurzame mobiliteit. Maar gezien de volatiliteit en onzekerheid die de sector wereldwijd dagelijks ervaart, is elke langetermijnwetgeving die verder gaat dan dit decennium op dit moment prematuur. In plaats daarvan is op enig moment een transparante evaluatie nodig om de doelstellingen voor de periode na 2030 te definiëren."

Evaluatiemoment

Volgens Zipse zal tijdens zo’n evaluatiemoment in de eerste plaats moeten worden beoordeeld in hoeverre de inzet van laadinfra en de beschikbaarheid van grondstoffen voor batterijproductie voldoende zullen zijn om de snelle opmars van batterij-elektrische te kunnen accommoderen.

Oproep beleidsmakers

Het is nu eveneens cruciaal om te voldoen aan de overige noodzakelijke voorwaarden om te komen tot zero-emissie. ACEA roept beleidsmakers daarom op om de verschillende elementen van het Fit for 55-pakket – met name CO2-doelstellingen en de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) – als één samenhangend pakket aan te nemen.