Nieuws

ADAS als wapen in de strijd tegen onveiligheid, uitstoot en files

Een Alliantie van 42 organisaties zet zich sinds deze week in voor meer en veilig gebruik van Advanced Driver Assistance Systems (kortweg: ADAS).

ADAS als wapen in de strijd tegen onveiligheid, uitstoot en files

Tijdens het ITS Europe Congress werd op 3 juni bekend gemaakt welke organisaties zich gezamenlijk gaan inzetten om het veilige gebruik van ADAS in drie jaar met minimaal 20 procent te verhogen.

Die doelstelling is vastgelegd in het ADAS Convenant, dat inmiddels door 42 publieke en private organisaties (de ‘ADAS Alliantie’) is ondertekend.

bingen-nieuwenhuizen-adas

Met het digitaal plaatsen van haar handtekening ten overstaan van Leo Bingen, onze beleids­adviseur smart mobility en initiator van deze samenwerking rond ADAS, werd door minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) het Convenant formeel beklonken.

Slimonderweg

De 42 betrokken organisaties hebben ook hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen voegde vanmiddag de daad bij het woord met de lancering van de nieuwe online community ‘Slimonderweg.nl’.

slimonderweg

Daar kunnen weggebruikers elkaar informeren en fact-based informatie delen, over de kansen en de risico’s van slimme mobiliteit, zoals rijhulpsystemen. De community is een initiatief van RAI Vereniging, ANWB, Provincie Noord-Holland, CBR en het Ministerie van I&W. Onderdeel van de lancering van dit platform vormt een online game, waarmee iedere bestuurder zijn of haar kennis over ADAS kan testen. Wie aantoont deze materie goed te beheersen, ontvangt het ‘slimme rijbewijs’.

ADAS, ook wel aangeduid als rijhulpsystemen, worden beschouwd als opmaat naar de zelfrijdende auto. Nu al kunnen deze systemen bijdragen aan de verbetering van verkeers­veiligheid, duurzaamheid en doorstroming op weg. “Geweldig, dat zoveel organisaties, elk vanuit hun eigen discipline, actief een bijdrage willen leveren om het veilige gebruik van ADAS, die daadwerkelijk aan die doelen bijdragen, te stimuleren”, zegt Ilse Harms, senior adviseur gedrag en smart mobility van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onbekend maakt ongebruikt

Uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat ADAS, gemiddeld gezien over de verschillende typen, bij grofweg 50% van de automobilisten in Nederland onbekend is. Desondanks is de aanwezigheid van ADAS in het Nederlandse wagenpark sinds 2015 licht is gestegen. Bestuurders lijken niet goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid, de werking of het juiste gebruik van ADAS in de eigen auto.

Veilig gebruik van veilige ADAS

“Het is goed dat er nu een initiatief is om de toepassing van ADAS te versnellen: hoe eerder ze op de weg zijn, meer veiligheidswinst we mogen verwachten”, zegt Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers­veiligheid. Daarbij gaat het in het ADAS Convenant alleen om ADAS die een bewezen positief effect hebben op verkeers­veiligheid, duurzaamheid óf doorstroming en in ieder geval geen negatief effect hebben op verkeers­veiligheid. Van der Knaap: “Er zijn systemen die specifiek gericht zijn op veiligheid en er zijn systemen die specifiek gericht zijn op het vergroten van het rijcomfort. Bij die laatste systemen is het belangrijk om erop te letten dat dit niet leidt tot minder alerte bestuurders.” ADAS die helpen om autorijden veiliger te maken zijn nuttig in de transitie naar zelfrijdende auto’s. Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon: ”Ons doel is om balans te vinden tussen premie en schade. ADAS kunnen dit proces versnellen.”

Brede alliantie

De ADAS Alliantie bestaat uit veel verschillende organisaties, die allemaal op een of andere manier te maken hebben met ADAS. Dat zijn niet alleen de bekende brancheverenigingen, maar bijvoorbeeld ook schadeherstellers, opleidingsinstituten, dataproviders en overheden. In het stimuleren van het veilige gebruik van ADAS hebben al die organisaties een eigen rol. De ADAS Alliantie wil aan de hand van de ingeleverde uitvoeringsplannen de samenwerking tussen de deelnemende partijen op specifieke vlakken bevorderen.

adas-alliantie

De ADAS Alliantie bestaat uit een kernteam, met vertegenwoordigers van de RAI Vereniging, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Aon, de BOVAG, en het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast hebben de volgende organisaties zich aangesloten: Achmea, Arcadis, Carglass, CBR, Euro NCAP, Fleet360, FOCWA, Future Mobility Network, gemeente Rotterdam, gemeente Tilburg, Hastig, HELLA Benelux, Innovam, IVA Driebergen Business School, Malin, Nederlandse Kampeer­auto Club, Pilkington Benelux AGR, ProDrive Academy, Provincie Noord-Brabant/SmartwayZ, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, RDW, ROF (Friesland), Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, SWOV, Syndesmo, The Plan B Company, TNO, TU-Delft, TUe, Vereniging Zakelijke Rijders, VMS Insight, VNA, VOC, VVCR en VWE.

Het is voor geïnteresseerde organisaties nog steeds mogelijk om aan te sluiten, onder voorwaarde dat zij actief bijdragen aan de doelstelling van de ADAS Alliantie.