Nieuws

Afvalbeheersbijdrage 2023 voor e-bikes vastgesteld

E-bikes vallen in Nederland onder de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur. Hiermee dragen alle producenten en importeurs van e-bikes en andere elektrische en elektronische apparaten (EEA) de verantwoordelijkheid over de financiering en inzameling na de afdankfase.

Afvalbeheersbijdrage 2023 voor e-bikes vastgesteld

De regeling stelt dat 65% van de op markt gebrachte apparaten ingezameld en gecertificeerd verwerkt dienen te worden. Stichting Metalektro Recycling (SMR) heeft als doel om op effectieve en efficiënte wijze de inzameldoelstelling van ten minste 65% te behalen voor alle bedrijven die elektrische en elektronische apparaten op de Nederlandse markt zetten. Dit doel tracht zij te bereiken door het behartigen van de belangen van de producenten en importeurs die vallen onder 27 productgroepen, variërend van naaimachine tot professionele koeling en van elektrisch muziekinstrument tot een luchtbehandelingskast.

Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. De rol van SMR is daarmee veranderd: producenten/importeurs sluiten zich aan bij Stichting OPEN, maar houden indirect toch een relatie met SMR.

In de eerste plaats omdat SMR een van de bestuurders van Stichting OPEN benoemt en jaarlijks de hoogte van de afvalbeheerbijdrage voor 27 productgroepen bepaalt ter dekking van de kosten voor het realiseren van de inzameldoelstelling van 65%. Daarnaast zal SMR ook specifieke activiteiten en projecten uitvoeren gericht op het behalen van de doelstelling van 65% op een kosten efficiënte wijze.

De afvalbeheerbijdrage voor e-bikes (produktgroep E4/33 Elektrische fietsen) is voor 2023 is vastgesteld op € 0,015 per kg. Alle importeurs en fabrikanten van e-bikes vallen onder de regeling en moeten zijn aangesloten bij Stichting OPEN. Bedrijven betalen, als de jaarlijkse factuur meer dan € 1.200,- bedraagt, maandelijks een voorschot. Deze is afhankelijk van de te verwachten Put-On-Market (POM) van een jaar. Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar doet een bedrijf haar opgave, dus begin 2022 kunt u 2021 rapporteren. Vervolgens vindt er een verrekening plaats. Dit voorschot is nodig om gedurende het jaar het inzamelen, transporteren, sorteren en verwerken van AEEA te kunnen laten uitvoeren.

RAI sectie Fietsen heeft zitting in de adviesraad van SMR. Mocht bovenstaande vragen oproepen, dan kunt u contact opnemen met Remco Tekstra.