Nieuws

Algemeen voorzitter RAI Vereniging Frits van Bruggen slaat “laadpaalalarm”

Onze algemeen voorzitter Frits van Bruggen slaat tijdens de nieuwsjaarbijeenkomst op 12 januari een laadpaalalarm. Van Bruggen: “De forse investeringen voor publieke snellaadpunten voor trucks zijn nog niet vrijgemaakt. De laadinfrastructuur blijft achter op dit punt. Terwijl het kabinet op dit punt steeds meer ambities heeft en versnelt, geeft het ook toe dat ons energienetwerk hiervoor niet klaar is. Sterker nog er zijn grote uitdagingen, zoals netschaarste en netcongestie. Sluit daarom niet broodnodige andere duurzame technologieën uit, zoals waterstof. En start nog vandaag met het verzwaren en slimmer inrichten van ons energienetwerk.”

Algemeen voorzitter RAI Vereniging Frits van Bruggen slaat “laadpaalalarm”

De snelheid van onze industrie, de capaciteit van ons energienetwerk en de ambities van de overheid op het gebied van elektrificatie lopen steeds meer uit de pas. Minister Jetten lanceerde daarom niet voor niks nog vlak voor de kerst het ‘Actieplan Netcongestie’. We ondersteunen de drie pijlers uit zijn plan: sneller bouwen, sterker sturen en het vergroten van de flexibele capaciteit. Maar maken ons ernstig zorgen over de uitvoering en snelheid hiervan. In ditzelfde actieplan wordt namelijk al geschetst dat de komende jaren er ernstige netschaarste is. We zien al dat hier rekening mee wordt gehouden. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het drastisch terugschroeven van laadvermogens van publieke laadpalen bij piek­belasting van het energienetwerk. Dat kan problemen geven. Tegelijkertijd constateert RAI Vereniging dat de laadinfrastructuur voor trucks achterblijft op de gestelde ambities en het energienetwerk nu al fikse issues kent. Zo is er op meerdere plekken in Nederland nu al geen ruimte meer en is er al netcongestie. 

Autosector vraagt kwart van totale energie 

Er komt qua energie nog heel veel vraag bij. Alleen al vanuit laadpalen. Er staan inmiddels zo’n 100.000 publieke laadpunten voor personen­auto’s, maar er zijn er nog zo’n 400.000 te gaan. Met nog 7 jaar voor de boeg, moeten er pak 'm beet elke dag 155 laadpunten bij komen. De overheid lijkt op dit punt op koers, maar het is een spannende uitdaging. Naast het aanleggen, moeten al deze laadpunten immers de broodnodige energie leveren. Er is berekend dat in 2050 ons volledig geëlektrificeerde wagenpark een kwart van de huidige elektrische energie in Nederland vraagt.  

Zorgen om snelheid en investering laadinfrastructuur trucks 

Op momenten op de dag dat het netwerk zwaar belast is, kan dit voor fikse problemen zorgen. Daar komt dan de energievraag vanuit de bebouwde omgeving, industrie en onze logistieke sector nog bij. Frits van Bruggen: “Voor onze logistieke sector is de uitdaging fors en zorgelijk. De benodigde laadvermogens voor zware bedrijfs­wagens zijn veel hoger dan voor personen­auto’s, vanwege de grotere accu’s en de vaak beperkte tijd die er is om te laden. Er zijn nog nauwelijks van dit soort snelle laadstations. Er moeten voor laadstations voor trucks in veel gevallen zware leidingen aangelegd worden. Een nieuwe verzwaarde netaansluiting aanvragen, zwaardere leidingen aanleggen en dit soort laadpunten realiseren kost zo maar enkele jaren. Tijd wat er simpelweg niet is gezien alle nieuwe ambities en versnelling op dit punt.”  

 Meer technologieën, nu investeren en sneller verzwaren 

RAI Vereniging slaat niet alleen alarm, maar legt ook een duidelijke agenda neer met oplossingen die bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van netcongestie. Ten eerste is het zaak dat de overheid meer duurzame technologieën toestaat. Bij wetgeving om de klimaatdoelstellingen te bereiken, ligt nu de focus enkel op elektrische batterijen, terwijl waterstof, hernieuwbare brandstoffen maar ook de inmiddels sterk ontwikkelde plug-in hybride beschikbaar is. Ten tweede is het zaak om nu fors geld beschikbaar te stellen voor de verzwaring van het netwerk, hier echt direct mee te beginnen en de realisatie van snellaadstations voor trucks te versnellen. Ten derde blijven we inzetten op slimme manieren om energie samen slimmer te delen. Hier werkt de overheid, maar ook de Nationale Agenda Laadinfrastructuur ook hard aan en dragen we aan bij om te zorgen dat slim laden zoals bijvoorbeeld ’s nachts laden of energie meer delen een win/winsituatie oplevert.  

Relevante downloads