Nieuws

ARN Duurzaamheidsverslag: ‘Flinke stappen gezet op het gebied van autorecycling’

Het is mooi om te zien dat we in Nederland na ruim dertig jaar van ontwikkeling en verfijning demontage­auto’s vrijwel helemaal nuttig hergebruiken, zegt ARN-directeur Paul Dietz in het Duurzaamheidsverslag 2023. Ook de recycling van autobatterijen is inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel van onze keten. Toch is op tal van vlakken verdere verbetering mogelijk, beklemtoont hij. ‘Nieuwe regelgeving en technologische ontwikkelingen stimuleren steeds hoogwaardiger recycling. Daarin heeft ARN in 2023 een aantal stappen gezet.’

ARN Duurzaamheidsverslag: ‘Flinke stappen gezet op het gebied van autorecycling’

Zo is de meerjarenstrategie van ARN vernieuwd. In die strategie speelt ARN maximaal in op die verwachtingen van zowel auto-importeurs en -dealers, ministeries en handhavers en uiteraard van alle ondernemers die dagelijks een rol spelen in de recycling van voertuig­en en batterijen. De bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven zijn sinds eind 2023 allemaal eigenaar van hun eigen droogleginstallatie, laat Dietz weten. ‘De overdracht van de 200 installaties was een intensief traject. We mogen er samen met de betrokken ondernemers trots op zijn dat we dit naar ieders tevredenheid, binnen budget en binnen planning hebben weten af te ronden.’

PGS 37-2 richtlijn

Hij wijst er verder op dat demontagebedrijven in 2024 veelal te maken krijgen met de nieuwe brancherichtlijn opslag lithium-ion batterijen, PGS 37-2. ‘Vanuit ARN hebben we ons in 2023 ingespannen om hiervan voor hen en onze overige ketenpartners een zo goed mogelijk werkbaar kader te maken.’ De bij ARN aangesloten auto-importeurs en -dealerbedrijven ervaren volgens Dietz inmiddels volop de voordelen van het vorig jaar geïntroduceerde Mijn Batterij Inzameling-portaal.

Trekker nationale groeifondsen

ARN vervult binnen de nationale groeifondsen ‘Material independence & circular batteries’ en ‘Groeien met groen staal’ een actieve rol die vooral is gericht op de middellange en lange termijn. ‘Binnen deze beide door het ministerie van Economische zaken en Klimaat beheerde fondsen zijn we in 2023 de trekker geworden van het circulariteitsdeel. Daarmee kunnen we een waardevolle rol spelen in het toewerken naar ecosystemen waarbinnen we zowel voor staal als batterijen betere en meer verwerkingscapaciteit in eigen land opbouwen.’

Gesprekspartner Europese Commissie

Vanuit ARN is samen met de Belgische collega’s van Febel­auto het initiatief ontstaan om samen met ARN vergelijkbare organisaties in Europa samen te brengen, vertelt Dietz. ‘Dit groeiende samenwerkingsverband is in korte tijd uitgebreid naar achttien landen. Daarmee zijn we een interessante gesprekspartner geworden voor de Europese Commissie. Door deze positie zijn we, naast de directe invloed die ARN uitoefent, goed in staat om bij te dragen aan de totstandkoming van internationale regels voor onze sector. Zoals bijvoorbeeld de Batterijverordening die dit voorjaar van kracht is geworden. En het proces voor de komende ‘End-of-life-vehicle’-verordening zal naar verwachting in 2025 worden afgerond.’

Download hieronder het volledige duurzaamheidsverslag van ARN.

Relevante downloads