Nieuws

Auto’s zijn de belangrijkste vorm van mobiliteit

De EU telt op dit moment 250 miljoen auto’s en bijna 85 procent van alle binnenlandse ritten vindt per auto plaats, zo blijkt uit de nieuwe Fact Sheet Cars van ACEA. Zonder individuele mobiliteit zou adequate participatie in het maatschappelijk verkeer en het economische leven in veel gevallen niet mogelijk zijn, constateert de koepel­organisatie in de Fact sheet. Dat geldt met name voor mensen die in afgelegen gebieden wonen, ouderen.

Auto’s zijn de belangrijkste vorm van mobiliteit

De voornaamste highlights uit de fact sheet zijn:

  • De gemiddelde Europeaan legt jaarlijks ruim 12.000 af met de auto;
  • De helft van alle in de EU afgelegde voertuig­kilometers houdt verband met werkgelegenheid;
  • De verkoop en het gebruik van personen­auto’s levert de begrotingen van de EU-lidstaten ontvangen jaarlijks zo’n 390 miljard euro op;
  • De gemiddelde leeftijd van auto’s in de EU is 12 jaar;
  • De gemiddelde CO2-uitstoot van auto’s is de afgelopen 10 jaar met 17 procent gedaald naar 110 gr/km in 2022;
  • In 2022 werden er 10,9 miljoen personen­auto’s in de EU vervaardigd; Van de mondiale autoproductie is 19 procent afkomstig uit Europa;
  • Europa exporteerde in 2022 ruim 5,55 miljoen auto’s met een gezamenlijke waarde van 157 miljard euro.

Download: Fact Sheet Cars

Relevante downloads