Nieuws

Battery Competence Center schaalt op naar Battery Competence Cluster - NL

Partijen in Nederland werken samen aan oplossingen voor globale uitdagingen rondom energie en mobiliteit

Battery Competence Center schaalt op naar Battery Competence Cluster - NL

Innovatieve batterijtechnologie

Met de opkomst van elektrificatie van auto’s, bussen, vracht­wagens en schepen, de aanhoudende stikstofcrisis en het probleem van netcongestie is de noodzaak van het ontwikkelen en toepassen van nieuwe en circulaire batterijtechnologie voor transport en energieopslag in Nederland groot. Innovatieve batterijtechnologie is onmisbaar voor het realiseren en versnellen van de energietransitie. Nederland heeft veel kennis en bedrijven op specifieke onderdelen van de batterijketen en kan daarmee marktkansen creëren om in de globale batterijmarkt een belangrijke rol te spelen.

Sterk batterij-eco­systeem

In 2021 is het Battery Competence Center gestart om de kansen van de energietransitie en batterijtechnologie te benutten en te versnellen. In dit programma zetten de industrie, kennisinstellingen en brancheverenigingen zich samen in op het ontwikkelen van een sterk batterij-eco­systeem. De batterij-, transport- en vaartuig­industrie van Nederland komt hierin samen.

Nationale aanpak

Vanuit de industrie en overheid is op nationaal gebied in de afgelopen periode veel gebeurd, zoals het opstellen van een Nationale Actieagenda en wordt er momenteel gewerkt aan een Nationaal Groeifonds-voorstel. Om deze nationale aanpak nog verder vorm te geven slaan Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL de handen ineen. Samen vergroten zij de capaciteit en daarmee de bestaande daadkracht. Zo kunnen ze de hele batterij- en materialensector faciliteren en de groeiambities waarmaken. Met deze uitbreiding wordt het Battery Competence Center omgedoopt tot Battery Competence Cluster – NL.

OostNL nieuwe samenwerkingspartner

Op 17 januari tekenden Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en Oost NL een samenwerkingsovereenkomst waarin de partners hun gezamenlijke inzet en capaciteit in het programmabureau vastleggen. Oost NL sluit daarmee officieel aan bij het Battery Competence Cluster – NL en zet capaciteit en middelen in om de ambities te realiseren. Theo Föllings, directeur Business Development bij Oost NL: “Vanuit Oost NL pakken we het onderwerp ‘Batterijsystemen voor netstabilisatie’ op. Oost-Nederland heeft een sterk cluster aan bedrijven op dit gebied. Onze inzet is erop gericht dit nationaal te ontwikkelen. Daarom staan achter ons ook de andere acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen klaar om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van dit eco­systeem.” Het aansluiten van Oost NL en aanvullende capaciteitsuitbreidingen worden mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Overijssel en het Rijk.

Innovatie projecten

Paul van Nunen, directeur Brainport Development zegt hierover: “Nederland heeft veel potentie om verdienvermogen te realiseren met de ontwikkeling van betere en duurzamere batterijen. Door de samenwerking binnen het Battery Competence Cluster – NL wordt capaciteit gebundeld om met meer slagkracht en inzet dit verdienpotentieel te verzilveren.” Door samen te werken kunnen over de jaren heen meerdere innovatieprojecten worden gestart. Albie van Buel, directeur van RAI Automotive Industry NL is verheugd met de samenwerking: “RAI Automotive Industry NL gaat ook namens de landelijk branche vereniging “RAI Vereniging” de samenwerking aan om de economische ontwikkeling van Nederland te ondersteunen en werken we aan globale uitdagingen rondom energie en mobiliteit.”

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband werkt met vele andere partijen (zoals TNO, de universiteiten en HBO’s en tientallen bedrijven) aan een voorstel dat begin februari door het ministerie van EZK wordt ingediend bij de Commissie Nationaal Groeifonds (NGF). Met een bijdrage van NGF kan de sector investeren in verdere doorontwikkeling van nieuwe, circulaire batterijtechnologie en een kennispositie innemen in de Europese kritieke materialen keten. Belangrijkste doel: verdienvermogen creëren door onafhankelijker te worden van kritieke materialen.

Bezoek website Battery Competence Cluster - NL