Nieuws

Circulaire batterij cruciaal voor groei elektrisch vervoer

De combinatie van aangescherpte regelgeving, schaarste en toenemende vraag, zullen een enorme druk leggen op de vraag naar – teruggewonnen – batterijmaterialen, verwacht Moniek Tromp, boegbeeld van het samenwerkingsverband Battery Competence Cluster NL (BCC-NL).

Circulaire batterij cruciaal voor groei elektrisch vervoer

Industrie, kennisinstellingen en branchevereniging ontwikkelen binnen dit programma gezamenlijk nieuwe, duurzame batterijen. ‘De huidige generatie batterijen valt niet eenvoudig te recyclen’, vertelt Tromp, die tevens hoogleraar Materiaalchemie is aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Je moet ze voorzichtig helemaal uit elkaar halen, bij het ontwerp was dat geen prioriteit.’

Kansen benutten

Nederlandse bedrijven kunnen volgens haar kansen benutten om materialen in batterijen beter te recyclen. ‘We hebben in Nederland een lange historie van materialenkennis, zowel wetenschappelijk als binnen bedrijven. We kunnen echt het verschil gaan maken, ook omdat er wereldwijd nog niet heel veel gerecycled wordt. Maar met de nieuwe wetgeving vanuit de EU op komst, moeten we nu wel. Ook verkleinen we dan onze afhankelijkheid van politiek instabiele landen. En als we nieuwe batterijen met nieuwe materialen gaan ontwikkelen, moeten we ook meteen nadenken over een design waarbij de onderdelen makkelijk te recyclen zijn.’

Sterke positie veroveren

Vanuit het Nationaal Groeifonds ontving BCC-NL tot dusver 159 miljoen euro om een sterke positie voor de Nederlandse maak­industrie te veroveren in de mondiale batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Binnen het project werken partners aan een duurzame versie van lithium-ion, daarnaast richt BCC-NL zich op natrium-ion als basis voor de duurzame autobatterij van de toekomst. In andere landen gebeurt dat ook al, maar toch ziet Tromp belangrijke voordelen in een batterij die natriumionen gebruikt als ladingdragers. ‘Er zijn processen om natrium redelijk simpel, goedkoop en energiezuinig te oogsten. Daarnaast gaat het een heel vergelijkbaar soort batterij opleveren die we in de huidige lithium-ionfabriek kunnen produceren, met hetzelfde proces. Een nadeel is dat natrium-ion nog een wat lagere capaciteit heeft dan lithium-ion. Daar hebben we nog werk te doen.’