Nieuws

Duurzame energiewinning met zonnefietspaden

Om de ontwikkeling van energiewinning op wegen te versnellen slaan de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland de handen ineen. Er worden twee fietspaden bedekt met zonnepanelen. De provincies willen hiermee meer leren over deze veelbelovende techniek voor duurzame opwekking van zonne-energie.

Duurzame energiewinning met zonnefietspaden

De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag. Zonnefietspaden kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Een voordeel van zonnepanelen integreren in het wegdek is dat het geen extra ruimte kost. Het fietspad krijgt namelijk een dubbele functie; mobiliteit en het genereren van zonne-energie.

Op twee fietspaden worden zonnepanelen aangebracht; het fietspad langs de N232 ter hoogte van Vijfhuizen (Noord-Holland) en het fietspad langs de N285 bij Wagenberg (Noord-Brabant). Voor het fietspad in Zuid-Holland zijn geen aanbiedingen ontvangen. De fietspaden worden ongeveer 400 meter lang en moeten minimaal 80.000 KwH per jaar opleveren. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2023 afgerond.

Leren als doelstelling

De drie provincies trekken gezamenlijk op. Eerder opgedane kennis wordt meegenomen in deze doorontwikkeling, zodat er van elkaar geleerd kan worden: wat betekent het voor de aanleg en het onderhoud, hoeveel energie kan er worden opgewekt en hoe kan met deze nog relatief kostbare techniek op termijn een sluitende businesscase worden gemaakt?

Provincie Zuid-Holland gaat tevens evalueren waarom het fietspad geen inschrijvers heeft opgeleverd om hiervan te leren voor toekomstige aanbestedingen. De twee zonnefietspaden worden gedurende vijf jaar gemonitord en de resultaten worden gedeeld.

Duurzame ambities

Door te investeren in en ruimte te maken voor duurzame energieopwekking dragen de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland bij aan de ambitie van het Klimaatakkoord; het verminderen van de uitstoot van CO2 met 95% in 2050. Het is daarom belangrijk dat nieuwe manieren van duurzame energiewinning worden ontwikkeld. De provincies zien daarin de doorontwikkeling van zonnefietspaden als belangrijke stap.

Lees ook ons artikel: aanleg zonnepanelenfietspad in Utrecht van star