Nieuws

Elektrificatieproces zware bedrijfs­wagens nog in beginfase

Er ligt voor Nederland nog een grote opgave bij het verduurzamen en elektrificeren van zware bedrijfs­voertuig­en richting de Europese klimaatdoelen van 2030, 2035 en 2040. De transitie naar elektrisch rijden bevindt zich in het marktsegment nog in de beginfase, concluderen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Revnext in het Trendrapport Zware Bedrijfs­voertuig­en.

Elektrificatieproces zware bedrijfswagens nog in beginfase

Het wagenpark van zware bedrijfs­voertuig­en had eind 2023 een omvang van circa 162.000 voertuig­en, groeit licht en is in de afgelopen 10 jaar met circa 7 procent toegenomen. Het huidige wagenpark bestaat voor 98 procent uit diesel­voertuig­en en het aandeel zero-emissie­voertuig­en is met 0,4 procent vooralsnog beperkt.

Grote opgave

De gemiddelde voertuig­leeftijd verschilt sterk per segment: trekkers zijn gemiddeld 6,5 jaar oud en worden eerder vervangen dan bak­wagens die gemiddeld tussen de 8 en 14 jaar oud zijn. De zware bedrijfs­voertuig­en legden gezamenlijk de afgelopen jaren jaarlijks rond de 7,5 miljard kilometer af en zijn verantwoordelijk voor circa 23 procent van de totale CO2-emissies van de sector Mobiliteit die in 2022 6,8 megaton bedroegen. De samenstellers van het rapport concluderen dat er voor Nederland de komende jaren nog een grote opgave ligt om de toekomstige CO2-reductiedoelstellingen op het gebied van zware bedrijfs­wagens te halen.

Download het volledige trendrapport Zware Bedrijfs­voertuig­en hieronder.

Relevante downloads