Nieuws

Europese Commissie verlengt groepsvrijstellingsverordening (MVBER) met 5 jaar

De Europese Commissie heeft besloten de geldigheidsduur van de Groepsvrijstelling voor Motor­voertuig­en (MVBER) voor een periode van 5 jaar te verlengen.

Europese Commissie verlengt groepsvrijstellingsverordening (MVBER) met 5 jaar

Zie het artikel van de Europese Commissie hier.

Hoewel de verordening ongewijzigd blijft, heeft de Commissie enkele gerichte wijzigingen aangebracht in de aanvullende richtlijnen. De meest relevante is dat door voertuig­en gegenereerde data essentieel kunnen zijn voor het leveren van reparatie- en onderhoudsdiensten, technische informatie, hulpmiddelen en training. Als dergelijke gegevens beschikbaar worden gesteld aan erkende reparateurs, moeten ze daarom ook op niet-discriminatoire basis ter beschikking worden gesteld aan onafhankelijke reparateurs. Dit amendement was verwacht en stond niet ter discussie.

Toegevoegde specificaties

Op het laatste moment heeft de Commissie enkele specificaties toegevoegd die niet in het eerdere ontwerp stonden, namelijk:

  • Voertuig­fabrikanten moeten het evenredigheidsbeginsel toepassen wanneer ze overwegen data, zoals door voertuig­en gegenereerde gegevens, achter te houden vanwege mogelijke zorgen over cyberbeveiliging.
  • Fabrikanten die onafhankelijke marktpartijen eenzijdig essentiële gegevens onthouden, zoals door het voertuig gegenereerde gegevens, kunnen op grond van artikel 102 VWEU worden beschuldigd van misbruik van een machtspositie.

Lijst technische info bijgewerkt

Het is opmerkelijk dat de Commissie ook de lijst van items die zij als technische informatie beschouwt, heeft bijgewerkt. Deze omvat nu software, foutcodes en andere parameters, in combinatie met updates, die nodig zijn om aan elektronische regeleenheden, geavanceerde rijhulpsystemen en batterijbeheersystemen voor EV’s te werken met het oog op het invoeren of herstellen van door de leverancier aanbevolen instellingen.. Daartoe behoren ook VIN-codes of andere identificatiemethoden voor motor­voertuig­en, onderdelencatalogi, reparatie- en onderhoudsprocedures, oplossingen die het resultaat zijn van praktische ervaring en betrekking hebben op problemen die kenmerkend zijn voor een bepaald model of een bepaalde batch, terugroepacties, evenals andere kennisgevingen van reparaties die mogelijk kosteloos worden uitgevoerd binnen het ge­autoriseerde reparatienetwerk. De onderdeelcode en alle andere informatie die nodig is om het juiste reserveonderdeel van het merk van de autofabrikant te identificeren voor een bepaald individueel motor­voertuig (dat wil zeggen het onderdeel dat de autofabrikant normaal gesproken zou leveren het eigen (dealer)kanaal om het voertuig te kunnen repareren) behoren naar het oordeel van de Commissie ook tot de technische informatie, evenals de activeringscodes die nodig zijn om bepaalde vervangende onderdelen te installeren.

Online presentatie

Op dinsdag 16 mei is er voor alle leden van RAI Vereniging een online presentatie over de MVBER en de Data Act. Jocelyn Delatre, senior Smart Mobility & Legal affairs Manager bij ACEA, zal dan uitgebreid op deze materie ingaan. Delatre voert in Brussel namens ACEA de onderhandelingen over de Data Act. Aangezien de toegang tot het verstrekken van data eveneens raakvlakken heeft met de Groepsvrijstelling voor Motor­voertuig­en, zal hij ook de nieuwe MVBER in hoofdlijnen behandelen.

Deelname online vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 16 mei 2023.