Nieuws

Extra EV-subsidie kleine stap in de goede richting

Koninklijke RAI Vereniging waardeert de actie van Staatssecretaris Vivianne Heijnen om het subsidiebedrag voor de aanschaf van particuliere elektrische auto’s op niveau te houden in 2024. "Dit is echter een kleine stap in de goede richting; er is dringend meer actie nodig! Zoals het doorzetten van subsidies ook vanaf 2025 en fiscale stimulering.", aldus Huub Dubbelman, voorzitter sectie personen­auto’s bij de vereniging.

Extra EV-subsidie kleine stap in de goede richting

Koninklijke RAI Vereniging benadrukt dat mobiliteit een bijdrage moet én kan leveren aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Tegelijkertijd moet autorijden betaalbaar blijven, wat essentieel is voor de bestaanszekerheid van Nederlanders en om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Om de transitie naar duurzame mobiliteit echt te versnellen, moet de aanschaf van nieuwe schone en zuinige auto's voor meer mensen bereikbaar zijn.

Doorzetten van subsidies en fiscale stimulering

De vereniging pleit voor voortzetting van subsidiering en fiscale stimulering. Er zijn zorgen voor de periode vanaf 2025, omdat er te weinig stimulans is voor de overstap naar elektrisch rijden. “We waarderen het dat de subsidie voor nieuwverkoop in 2024 op niveau blijft. De instroom van nieuwe auto’s is ook essentieel om een volwassen tweedehands markt te creëren.” legt Dubbelman uit.

Gewichtscorrectie voor Motorrijtuigen­belasting

Daarnaast vervalt de korting op de Motorrijtuigen­belasting voor elektrische auto’s in 2026. Vanaf 2025 bedraagt de wegen­belasting 25%, gevolgd door het volle tarief. Door het gewicht van de batterij zijn elektrische auto's aanzienlijk zwaarder dan auto's met een conventionele motor, wat de motorrijtuigen­belasting aanzienlijk duurder maakt op jaarbasis. RAI Vereniging pleit daarom voor een gewichtscorrectie in de MRB voor elektrische auto’s. “Het kan niet zo zijn dat je wordt bestraft voor een duurzame keuze.”