Nieuws

Factsheets: zeven vragen over Euro 7

Met de invoering van Euro 7 streeft de Europese Commissie ernaar de huidige Euro 6/VI-emissienormen voor verontreinigende stoffen uit te breiden. Maar wat is de werkelijke impact van Euro 7 op het milieu, de consumenten, het concurrentievermogen van de industrie en daarbuiten? Met de focus op feiten en gegevens stelt de Europese auto-industrie in deze reeks factsheets zeven vragen over Euro 7.

Factsheets: zeven vragen over Euro 7

1. Euro 7: Productief of contraproductief voor het milieu?
2. Euro 7: Levert het een bijdrage of belemmert het CO2-reductie?
3. Euro 7: Goedkoop of duur?
4. Euro 7: Eenvoudig of complex?
5. Euro 7: Strenger of minder streng dan andere mondiale standaarden?
6. Euro 7: Is de timing voor invoering realistisch of onrealistisch?
7. Euro 7: Goed of slecht voor het concurrentievermogen van de auto-industrie?

Zie verder: https://www.acea.auto/fact/fact-sheets-7-questions-on-euro-7/