Nieuws

Forse groei milieu-investeringen MIA/Vamil

Bedrijven investeerden in 2023 in totaal 5,8 miljard euro in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfs­middelen met belastingvoordeel. Dat is bijna 2 miljard euro meer dan in 2022, zo blijkt uit de cijfers van het jaarverslag van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO. Ondernemers dienden 12.757 aanvragen in voor de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil).

Forse groei milieu-investeringen MIA/Vamil

De belangstelling van bedrijven om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft groot. In 2023 kwam het totale investeringsbedrag van bedrijven voor de gebouwde omgeving uit op € 5,8 miljard (2022: € 3,9 miljard). Ondernemers investeerden ook flink meer in aanpassingen van productieprocessen om grondstoffen te besparen. In nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur investeerden bedrijven echter duidelijk minder dan het jaar ervoor.

Duurzaam verkeer en vervoer

Investeringen van bedrijven in duurzame mobiliteit zijn vorig jaar met ruim een derde toegenomen naar € 1,3 miljard. Een groot deel hiervan is voor elektrisch vervoer (bestel­auto’s, vracht­wagens, bussen en mobiele werktuigen). Van het totaal aantal aanvragen viel rond de 70% van de investeringen onder bedrijfs­middelen op het gebied van mobiliteit (hoofdstuk Mobiliteit van de Milieulijst). Het Jaarverslag MIA/Vamil 2023 is hier te downloaden: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers/jaar­cijfers-2023