Nieuws

Geslaagde bijeenkomst ‘CO­­2-certificering voor trailer- en carrosseriebouw’

Alle branches in Europa moeten CO2 gaan reduceren, zo ook het wegtransport. Hoe dit voor trailer- en carrosseriebouwers kan uitpakken, was het thema van deze ledenbijeenkomst.

Geslaagde bijeenkomst ‘CO2-certificering voor trailer- en carrosseriebouw’

Chris van Dijk, beleids­adviseur duurzame mobiliteit bij RAI Vereniging, gaf de deelnemers een heldere uiteenzetting van de complexe voorstellen en wetgeving. Dat bleek een succes: de aanwezig konden hun vragen stellen en kregen een breed beeld van wat er voor hen op stapel staat.

Europese CO2-wetgeving voor wegtransport? VECTO?

Is dat niet alleen voor trekkers van opleggers en voertuig­en die onder de WLTP vallen? Ook voor trailers en opbouwen? Hoe zit het met ombouw? En met name: wat moet u als carrosserie- en trailerbouwer straks doen om aan deze wet te voldoen. Genoeg vragen om vorige week met bijna 100 leden in Emmeloord bijeen te komen voor de RAI CarrosserieNL-bijeenkomst ‘Europese CO2-wetgeving voor trailers en opbouwen’.

Achtergrond

De Europese CO2-wetgeving voor trucks is dit jaar van kracht geworden. Fabrikanten moeten hun nieuw verkochte voertuig­en certificeren op CO2-emissies en deze rapporteren aan Brussel. Intussen buigt de Europese Commissie zich over de verbreding van die wetgeving naar trailers en opbouwen.

RAI Vereniging zit aan tafel bij onze Europese koepel­organisatie van trailer-, body- en opbouwfabrikanten CLCCR en kan zo de aanstaande wetgeving helpen vormgeven. CLCCR is wederom gevraagd om de Europese Commissie te adviseren. Zij heeft daartoe twee whitebooks opgeleverd, een voor ‘Trailers’ en de meest recente voor ‘Bodies’. RAI Vereniging schreef hier actief aan mee en riep haar leden op zelf ook mee te schrijven. Of de uiteindelijke voorstellen worden overgenomen, weten we nu nog niet. Het eerste whitebook is in ieder geval goed ontvangen door de Europese Commissie en binnenkort wordt aan hen het tweede gepresenteerd. RAI CarrosserieNL wil graag haar leden in een vroeg stadium op de hoogte stellen van wat er op hen af kan komen, vandaar ook deze infobijeenkomst.

co2-bijeenkomst

CO2-certificering: hou het simpel!

Dat is het uitgangspunt van de CLCCR bij haar technische voorstellen aan de Europese Commissie. Want omdat de materie zo complex is, kunnen de vele trailer- en carrosseriebouwers, meest mkb-bedrijven, niet de zware last van certificering krijgen zoals dat bij de (grote) truckfabrikanten wel het geval is. De voorstellen van de CLCCR zijn dan ook in lijn met op de omvang en capaciteit van haar achterban. Simpel en toch doeltreffend zijn is mogelijk door bouwers de keuze te geven om te werken met standaardwaarden (defaults) enerzijds en met eigen berekeningen anderzijds.

Defaults en minimaal gebruik van VECTO

Voor trailer- en carrosseriebouwers zijn er een aantal technische variabelen om te komen tot een CO2-certificaat. Eenvoudige zijn het gewicht en volume. Bij trailers speelt nog een makkelijke mee en dat is de rolweerstand van de banden, in tegenstelling tot chassiscabines waar de banden al meegeleverd zijn door de truckfabrikant.

De moeilijker variabele is echter de luchtweerstandscoëfficiënt, ofwel de Air drag. De CLCCR is van mening dat de Europese Commissie voor de luchtweerstandscoëfficiënt defaultwaarden moet aanleveren, met name bepaald door middel van Constant Speed Tests. Aan de hand van deze data kan de Commissie VECTO-tabellen genereren, waarbinnen de bouwers de luchtweerstand kunnen bepalen

VECTO is het computersimulatieprogramma binnen de huidige truckwetgeving dat fabrikanten in staat stelt met de vele data een CO2-certificaat voor hun voertuig­en te produceren. Anderzijds moeten fabrikanten van onderdelen met een positief effect op de luchtweerstand, zoals spoilers, sideskirts etc., verantwoordelijk worden gehouden voor het aantonen van de te behalen voordelen. De Europese Commissie moet hiervoor eenduidige certificeringsmethodieken opstellen, zodat de CO2-voordelen kunnen worden toegekend aan alle trailers en carrosseriëen die zijn uitgerust met deze onderdelen. Uiteindelijk moet het voor trailer- en carrosseriebouwers relatief eenvoudig worden om aan de hand van gewicht, volume en luchtweerstand een CO2-certificaat te produceren.

Tot slot is er nog een variabele voorzien in de CO2-certificering, de zogenaamde ‘ECO innovaties’. Dat zijn alle technische onderdelen die het brandstofverbruik van de trailer of carrosserie helpen af te laten nemen. Denk aan regeneratieve assen, as-sturing, lift-assen, tyre pressure monitoring systems (TPMS), etc. Ook hier moet de fabrikant van de ECO-innovatie de verantwoordelijkheid krijgen voor het aantonen van de CO2-winst. Vervolgens is het aan de Commissie om de variabelen in VECTO-based tabellen te publiceren, zodat de trailer- en carrosseriebouwers met deze gevalideerde defaults zo eenvoudig mogelijk tot een CO2-certificaat kunnen komen. En wil een bouwer een minder generieke waarde hanteren, dan moet hij ook de mogelijkheid krijgen tot meer maatwerk waar het de luchtweerstand betreft. Ook daarvoor heeft de CLCCR voorstellen opgenomen.

Conclusie in het voorstel is dat bouwers nauwelijks tot niet met VECTO aan de slag hoeven om hun producten te certificeren.

Planning

Het is echter aan de Europese Commissie om de wet te ontwerpen en de voorstellen al dan niet mee te nemen. Ervaring leert dat de samenwerking goed verloopt, maar anderzijds ligt alles nog open in dit proces. Want de komende twee jaar gaat de Commissie aan de slag met een eerste wetsontwerp. Daarbij zal ook CLCCR nauw betrokken zijn. Eind 2021 is er naar verwachting een concept. In 2022 volgt dan de politieke discussie tussen Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad. Met ingang van 2023 zou de wet voor certificering van kracht moeten worden. Of en hoe er grenswaarden voor de branche van kracht gaan worden, zoals we bij de truckfabrikanten zien is nog niet uitgekristalliseerd, maar er wordt gesproken over het ingangsjaar 2030. Maar dat is nog allemaal toekomstmuziek.

Bedrijfs­bezoek

Deze bijeenkomst werd afgesloten met een bedrijfs­bezoek bij Geesinknorba. Alle bezoekers kregen een rondleiding langs de assemblage van afvalinzamel­voertuig­en, met een borrel tot besluit.

RAI Vereniging is en blijft uiteraard via de CLCCR nauw aangesloten bij dit wetgevingsproces. Als u vragen heeft of verdere informatie wenst, neemt u dan contact op met Chris van Dijk. De presentatie van de bijeenkomst is hieronder exclusief voor leden te downloaden (dus even inloggen).

Downloads

RAICarrosserieNL workshop - Whitebook Trailers & Bodies def