Nieuws

Groen licht voor scooterregeling: belangrijk voor betaalbare mobiliteit in stedelijk gebied

Koninklijke RAI Vereniging verwelkomt de aangekondigde pilot voor een subsidieprogramma voor elektrische brom- en snorfietsen. Deze nieuwe regeling biedt mensen in de minima een helpende hand bij de transitie naar zero emissie en zorgt ervoor dat zij toegang tot mobiliteit behouden. “Deze regeling is dus essentieel voor brom- en snorfietsrijders met een kleine portemonnee, vooral daar waar milieuzones opkomen”, aldus Martijn van Eikenhorst - sectie­manager Scooters bij de vereniging en tevens voorzitter van Scooter Recycling Nederland.

Groen licht voor scooterregeling: belangrijk voor betaalbare mobiliteit in stedelijk gebied

Pilot subsidieregeling voor elektrificatie

Voor de elektrificatie van de snor- en bromfiets is een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2024 en hetzelfde bedrag voor 2025. Gemeenten kunnen uit deze regeling geld aanvragen om subsidie te verlenen aan minima, waarbij elke gemeente zijn eigen beleid hanteert. Aan inwoners kan dan een subsidie toegekend voor de aanschaf van een elektrische snor- of bromfiets. Met dit budget kunnen naar schatting ruim 3500 benzinescooters vervangen worden door een uitstootvrije. De pilotregeling opent deze zomer, daarnaast start de overheid ook met een promotie­campagne voor elektrische brom- en snorfiets.

Mobiliteits­armoede bestrijden en keuzevrijheid bieden

Deze nieuwe subsidieregeling moedigt gemeenten aan om de elektrificatie van de snor- en bromfiets te versnellen. Gemeenten combineren vaak een sloopregeling met subsidieaanbod voor oudere snor- en bromfietsen, bijvoorbeeld van vóór 2018, met het instellen van milieuzones. RAI Vereniging hecht veel waarde aan betaalbaarheid en keuzevrijheid, vooral voor de verkeers­deelnemers met beperkte financiële draagkracht. Vaak rijden zij al jarenlang op hun geliefde snor- of bromfiets. Via deze regeling moeten zij de mogelijkheid krijgen om een nieuw, vergelijkbaar maar nu elektrisch voertuig aan te schaffen. “Houdt er rekening mee dat mensen willen kiezen voor een voertuig dat bij hen past”, benadrukt Van Eikenhorst. “De snor- en bromfiets zijn dan uitermate geschikt voor midden-lange afstanden, woon-werkverkeer of een veilig gevoel in het verkeer laat in de avond.”

Consument en overheid aan zet

De fabrikanten en importeurs van snor- en bromfietsen hebben het voortouw genomen in de elektrificatie. In het klimaatakkoord, is de ambitie uitgesproken om tegen 2025 enkel nog elektrische snorfietsen te verkopen. Sindsdien, en al voordat de overheid met concreet beleid kwam hebben de elektrische snor- en bromfiets een vlucht genomen. Door elektrische mobiliteit vroeg aan te bieden, heeft de sector al aanzienlijke vooruitgang geboekt. Van de in 2024 geregistreerde snorfietsen is 50% elektrisch en de teller voor elektrische bromfietsen tikt de 32% aan. “De industrie heeft haar stappen gezet. Het is nu aan de consument om te kiezen voor elektrisch. De overheid kan daar nu in helpen met haar beleid”.

Rol van de industrie in de duurzame toekomst

RAI Vereniging heeft actief bijgedragen aan het opzetten van deze pilot en verwelkomt de invoering door het kabinet. De vereniging kijkt uit naar verdere samenwerking om de transitie naar emissievrije mobiliteit te versnellen om een duurzame toekomst te realiseren, waarin mobiliteit niet alleen bereikbaar en betaalbaar blijft, maar ook bijdraagt aan een schonere en gezondere leefomgeving. “In verschillende gemeenten en steden zijn RAI Vereniging en Scooter Recycling Nederland gesprekspartner rond sloopregelingen, milieu- en zero-emissiezones.” Naar aanleiding van de nieuwe subsidieregeling nodigt Martijn van Eikenhorst namens RAI Vereniging gemeenten uit om in contact te treden over hun duurzame ambities.

Lees hier de Kamerbrief over verduurzamen bromfiets en snorfiets.