Nieuws

Hergebruik afgedankte EV- batterijen naar 83 procent

Het aandeel hergebruik van afgedankte EV-aandrijfbatterijen is sinds 2020 toegenomen van bijna 70 tot 83 procent. De groei werd mede veroorzaakt doordat vorig jaar een groter aandeel van de batterijen in aanmerking kwam voor second use. De wettelijke recyclingeis van minimaal 50 procent van het gewicht van de lithium-ion batterijen is daarmee ruimschoots gehaald.

Hergebruik afgedankte EV- batterijen naar 83 procent

Tegelijkertijd neemt ook het aandeel elektrische en hybride auto’s gestaag toe. Autoproducenten en -importeurs zijn verplicht om de aandrijfbatterijen aan het eind van hun levensduur weer terug te nemen. In Nederland heeft een groot aantal auto-importeurs die opdracht neergelegd bij ARN (Auto Recycling Nederland).

Second use toepassingen

In 2021 is via ARN 127.537 kilogram aan lithium-ion batterijen ingezameld en gerecycled (121.020 kg in 2020). Hiervan is bijna de helft (59.465 kilogram) via batterij recyclingbedrijven voor 67 procent gerecycled. De overige 68.072 kilogram is in aanmerking gekomen voor second use toepassingen, in de vorm van bijvoorbeeld stationaire energieopslag. Bij deze route zijn de batterijen voor 97 procent hergebruikt. Met een gewogen gemiddelde over de beide routes komt het behaalde percentage hergebruik van afgedankte aandrijfbatterijen uit elektrische auto’s op 83 procent.

Veilige demontage

De lithium-ion batterijen, of de modules hieruit, worden bij autodemontagebedrijven en bij dealerbedrijven ingezameld. In dat traject zijn hoofdrollen weggelegd voor veilige demontage, opslag en transport. ARN ondersteunt de aangesloten autodemontagebedrijven met een training en gereedschap set om de batterij op een veilige manier te kunnen demonteren. Het transport vindt plaats door een gespecialiseerde inzamelaar die gebruik maakt van gecertificeerde verpakkingen om veilig vervoer en opslag te kunnen garanderen.

Van oud naar nieuw

Batterijen die nog goed genoeg zijn, kunnen via een gespecialiseerd bedrijf in Nederland een tweede leven krijgen. Andere batterijen gaan naar een gespecialiseerd batterij recyclingbedrijf binnen Europa, dat de schaarse grondstoffen zoals kobalt en nikkel terugwint. Op die manier komen de grondstoffen uit een afgedankte batterij beschikbaar voor gebruik in een nieuw exemplaar.

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn