Nieuws

Europees parlement en Commissie omarmen de fiets: verdubbeling van gefietste kilometers in Europa in 2030

Het Europees Parlement heeft 16 februari - bijna unaniem - een resolutie aangenomen over de ontwikkeling van een ‘EU Cycling Strategy’. Met de resolutie wordt het fietsen erkent als een volwaardige vorm van transport en wordt het gezien als een belangrijke industriële troef om op lange termijn klimaat- en fabricagedoelstellingen te behalen. Deze resolutie is inmiddels opgepakt door de Europese Commissie die bij monde van Frans Timmermans op 9 maart jl. op de CIE summit heeft aangekondigd dat zij nog voor de zomer een ‘European Cycling Declaration’ gaan opstellen.

Europees parlement en Commissie omarmen de fiets: verdubbeling van gefietste kilometers in Europa in 2030

Ontwikkeling fietsinfrastructuur

De resolutie omvat een actieplan van 17 punten om de fietsinfrastructuur in Europa verder te ontwikkelen en van Europa een vruchtbare bodem te maken voor de productie van fietsen, fietsonderdelen en batterijen. Ook willen ze de met de resolutie het aantal banen in de zogenaamde ‘cycling ecosystem’ laten toenemen met 2 miljoen extra banen in productie, toerisme, detailhandel, gezondheid en sport.

Onze koepel­organisatie CONEBI, de European Cyclists' Federation (ECF), de Cycling Industries Europe (CIE) en de European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) verwelkomen de resolutie van het Parlement enthousiast en feliciteren het Transport- en Toerismecomité voor de uitvoering van de resolutie onder het initiatief en het beheer van MEP Karima Delli.

Karima Dell: “Fietsen brengt zoveel voordelen met zich mee: betere gezondheid, minder verkeers­opstoppingen, leefbaardere steden enzovoort. Tot nu toe ontbrak het ons in de EU-instellingen echter aan een sterk signaal dat de centrale rol van fietsen in onze samenlevingen erkent.”

2024: Europese Jaar van de Fiets

De resolutie van het Europees Parlement voor een Europese fietsstrategie is juridisch niet bindend, maar is een belangrijk document om toekomstige beleidsprioriteiten en beslissingen vorm te geven waarvoor het parlement de Europese Commissie verantwoordelijk kan houden. De Resolutie roept op tot een reeks specifieke acties om fietsen mogelijk te maken en te laten groeien, waaronder bijvoorbeeld:

  • Aanzienlijk meer investeren in veilige fietsinfrastructuur en fietsen integreren in de stedelijke inrichting;
  • De fiets­industrie opnemen in het mobiliteits­eco­systeem van de EU-industriestrategie;
  • Ondersteunen van de "Made in Europe"-productie van fietsen en toebehoren;
  • De realisatie van extra hoogwaardige groene banen in de fiets­industrie mogelijk maken;
  • De toegankelijkheid en betaalbaarheid van fietsen vergroten;
  • Het versnellen van de ontwikkeling van het EuroVelo-netwerk en zijn 17 routes;
  • Promoten van fietsvriendelijke werkplekken;
  • Veilige en beveiligde fietsparkeerplaatsen en laadcapaciteit voor e-bikes mogelijk maken;
  • 2024 uitroepen tot het Europese Jaar van de Fiets.

Een ding wat duidelijk is, is dat er momentum is voor een strategische aanpak voor het laten groeien van de fiets als volwaardig vervoermiddel in EU-lidstaten en ook het griende economische belang van de fiets­industrie erkend en onderschrijft . Dezelfde industrie wordt bij het vormgeven van de plannen nauw betrokken: onze koepel CONEBI is gevraagd om één van de werkgroepen van DG GROW mee te organiseren en voor te zitten.

Fraaie ambities, maar uiteraard wordt al snel de vraag gesteld wat het concreet betekent voor onze industrie. In één van de volgende nieuwsbrieven zullen we hier een artikel aan wijden.