Nieuws

Huub Lamers, voorzitter sectie Fietsen: ‘Stimuleer fiets van de zaak’

Het aandeel van de e-bike binnen de totale fiets­verkopen is in 2022 opnieuw gegroeid tot 57 procent. De fietsmarkt als geheel kwam uit op een volume van 855.366 eenheden (-7%), waarvan 486.406 e-bikes (+2%). ‘E-bikes vormen voor steeds meer forenzen een uitstekend alternatief voor de auto en er is sprake van een groeiende belangstelling voor elektrische fietsen bij nieuwe doelgroepen, zoals jongeren’, stelt Huub Lamers, sectievoorzitter Fietsen in het Jaaroverzicht 2023 (download) van RAI Vereniging. Om ervoor te zorgen dat meer mensen de fiets naar het werk pakken zegt hij te blijven pleiten voor een nog betere en aantrekkelijkere leasefietsregeling.’

Huub Lamers, voorzitter sectie Fietsen: ‘Stimuleer fiets van de zaak’

Hij wijst erop dat ongeveer de helft van de werknemers nog steeds geen toegang heeft tot een fiets van de zaak. De huidige groei komt naar zijn zeggen voort uit de interesse en behoefte bij zowel werknemers als werkgevers, zonder extra stimulans vanuit de overheid. ‘Een belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers die gebruik maken van een fiets van de zaak, zou bijvoorbeeld als stimulans kunnen dienen en meer forenzen kunnen aanmoedigen het fietsen naar het werk te omarmen. Bij onze buurlanden België en Duitsland is een dergelijke constructie een groot succes. Dat heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar draagt tevens bij aan de gezondheid.’

Beloon duurzame vervoerskeuzes

Dat dit ervoor zorgt dat meer mensen bereid zijn de fiets naar het werk te pakken begint inmiddels ook bij het bedrijfs­leven door te dringen, laat Remco Tekstra, manager sectie Fietsen bij RAI Vereniging weten. Hij verwijst daarbij naar het statement dat KPN heeft gemaakt door medewerkers te stimuleren én te belonen als zij de fiets naar het werk pakken. ‘Als eerste bedrijf in Nederland biedt KPN-medewerkers een netto vergoeding van € 0,40 per fietskilometer. Dit betekent dat iemand die één dag per week met een e-bike 15 kilometer enkele reis naar kantoor fietst, al bijna voor niets rijdt. Nu is wat ons betreft de overheid aan zet, want alleen door duurzame vervoerskeuzes te stimuleren én te belonen realiseer je gedragsverandering.’

Rem op fietsdiefstal

Voor 2024 zegt Lamers zich te blijven inzetten voor een transparantere en stimulerende regeling voor de fiets van de zaak. Daarnaast blijft veiligheid een overkoepelend thema dat hoge prioriteit heeft. Verder moet er, benadrukt hij, een rem komen op fietsdiefstal, omdat met name de hoge aantallen jaarlijks gestolen e-bikes het imago van de branche schaadt. Lamers kwalificeert de vooruitzichten voor de fietsbranche in het in het Jaaroverzicht als goed, want: ‘De fiets is en blijft immers de meest betaalbare hoeksteen van mobiliteit.’

Stevigere fietsambities nodig

Toch verwacht de sectievoorzitter dat fietsfabrikanten en importeurs geen gemakkelijk jaar voor de boeg zullen hebben. ‘Zij zullen tijd nodig hebben om de discrepantie die er op dit moment bestaat tussen vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht te brengen.’ Een andere onzekere factor noemt hij de samenstelling van het nieuwe kabinet. ‘Hoe gaat het fietsbeleid van de toekomstige coalitie er uit zien? Het huidige kabinet heeft weliswaar al fietsambities, maar die zijn eigenlijk nog vrij bescheiden met 100.000 extra fietsforenzen in 2025. Dat mag wat ons betreft nog wel wat steviger.’

Relevante downloads