Nieuws

Impact van Euro 7 op NOx-emissies zeer beperkt

Tegen 2030 zal het strengste Euro 7/Euro VII-scenario naar verwachting slechts 4 procent extra NOx-reductie opleveren voor auto's en 2 procent voor bestel­wagens en zware vracht­wagens, terwijl de impact nul zal zijn voor bussen, zo blijkt uit berekeningen van ACEA.

Impact van Euro 7 op NOx-emissies zeer beperkt

Op basis van twee scenario’s – totale NOx-uitstoot wegvervoer en NOx-uitstoot per voertuig­catgorie – concludeert ACEA dat de modellen duidelijk laten zien dat Euro 7 praktisch geen invloed heeft op de NOx-emissies van het wegvervoer.

Marginaal milieuvoordeel

Een enorme investering in Euro 7 zou slechts een marginaal milieuvoordeel opleveren, maar zou aanzienlijke technische en financiële inspanningen vragen van voertuig­fabrikanten. Om te voldoen aan Euro VII, zouden zij hu huidige focus, die sterk zijn gericht op batterij- en brandstofcelelektrische technologieën, weer moeten verleggen naar de verbrandingsmotor. Uiteindelijk brengt dit volgens ACEA een groot risico met zich mee dat de transitie naar klimaatneutraliteit wordt vertraagd.

Klik hier voor meer info.

Relevante downloads