Nieuws

Investeringsimpuls Verkeers­veiligheid leidt tot fors minder verkeers­slachtoffers

Investeringen in verkeers­veiligheidsmaatregelen die decentrale overheden tot 2026 voor hun wegen hebben ingepland, zullen over de komende 30 jaar naar schatting ruim duizend verkeers­slachtoffers besparen: ongeveer 25 verkeers­doden en 1046 (ernstig) verkeers­gewonden. Een en ander blijkt uit een doorrekening die SWOV heeft uitgevoerd van de eerste tranche van de Investeringsimpuls Verkeers­veiligheid.

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid leidt tot fors minder verkeersslachtoffers

Elke 1.000 euro aan investeringen levert volgens de SWOV een maatschappelijke kostenbesparing op van 2.700 euro, of wel een kosteneffectiviteit van 2,7. De maatregelen die voor de provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen gepland staan, richten zich op fietspaden en op wegen met een limiet van 30, 50, 60, 80 en 100 km/uur. Dan gaat het om maatregelen zoals de aanleg van snelheidsremmers en uitritconstructies op 30 km/uur-wegen, rotondes, veiliger bermen en rijrichtingscheidingen op de wegen met hogere snelheidslimieten en het weghalen of verplaatsen van paaltjes en andere obstakels op fietspaden en de aanleg van vrijliggende fietspaden.

500 miljoen euro beschikbaar

Met de Investeringsimpuls Verkeers­veiligheid heeft het ministerie van IenW tot 2030 een bedrag van 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeers­veiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. De Investeringsimpuls wordt in verschillende tranches beschikbaar gesteld. In de eerste tranche in 2020 ging het om 165 miljoen euro in de vorm van cofinanciering. Voor bewezen effectieve maatregelen die decentrale overheden in de periode 2021-2026 wilden nemen, konden zij in aanmerking komen voor (maximaal 50%) cofinanciering. In de tweede tranche is er inmiddels 75 miljoen euro voor verkeers­veiligheidsmaatregelen toegewezen.


Zie hier het volledige rapport.