Nieuws

Kern­cijfers Auto en Mobiliteit: een vijfde autobezitters ouder dan 65 jaar

Nederland telde op 1 januari 9,1 miljoen personen­auto’s. Een op de vijf auto’s (19,9%) is in het bezit van 65-plussers. Het aandeel van jongeren (tot 25 jaar) dat een auto bezit bedraagt 4 procent, zo blijkt uit de nieuwe editie Kern­cijfers Auto en Mobiliteit 2022 van RAI Vereniging en BOVAG.

Kerncijfers Auto en Mobiliteit: een vijfde autobezitters ouder dan 65 jaar

Bij de verdeling van het autopark naar leeftijd van de eigenaar valt op dat ouderen duidelijk zijn oververtegenwoordigd. Zo bezit de groep tussen de 56 en 65 jaar 17,5 procent van alle auto’s. Bij de categorie tussen de 46 en 55 jaar ligt dat cijfer op 17,9 procent. Bij de relatief jongere categorieën (36-45 jaar) en 26–35 jaar) bedraagt het aandeel autobezit respectievelijk 13,4 en 12,4 procent.

Verkoopaandeel full EV’s 19,8%

Uit Kern­cijfers Auto en Mobiliteit valt verder af te lezen dat één op de vijf (19,8%) in 2021 verkochte personen­auto’s volledig elektrisch was, vergeleken met 1,9 procent in 2017. Bijna een derde (32,5%) van het verkoopvolume betreft inmiddels een hybride variant (Plug-in hybrid, een conventionele hybride of een EV met een range extender). Vijf jaar geleden was dat nog 5 procent.

De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe personen­auto bedroeg vorig jaar 40.427 euro, vergeleken met 38.372 euro in 2020.

Relevante downloads