Nieuws

Keurmerk Rongen in de praktijk

Twee weken geleden lanceerden wij het keurmerk Rongen. Het bericht is niet alleen goed door de vakmedia overgenomen, maar heeft ook tot een aantal vragen over het keurmerk geleid. De meest gestelde vragen en antwoorden leest u in dit artikel.

Keurmerk Rongen in de praktijk

Waarom het Keurmerk Rongen?

Vanuit de Europese norm EUMOS 40511 is het verplicht dat voertuig­en met een totaalgewicht vanaf 3501 kg zijn voorzien van rongen en rongbussen waar met behulp van een testrapport en certificaten duidelijk wordt wat de blokkeercapaciteit is. De certificaten moeten overlegd kunnen worden bij een verkeers­controle. In de EUMOS 40511 worden de testmethode, de minimumeisen en de testcertificaten specificaties beschreven.

Hoe kan ik gebruik maken van het keurmerk?

U dient zich aan te melden bij het keurmerk door een mail te sturen naar carrosserienl op raivereniging punt nl. Een voorwaarde is dat u lid bent van RAI CarrosserieNL.

Welke certificaten en testrapporten zijn er?

De testresultaten, namelijk de blokkeercapaciteit van de combinatie rong/rongbus(rij) worden beschreven in een testrapport en 2 certificaten behorende bij 1 rong/rongbus(rij)-combinatie:

  1. TEST REPORT on Load Securing

In dit testrapport staat de uitvoering van het hulpframe waarin de rongbus(rij) geïntegreerd is beschreven. Aan de hand van een technische tekening zijn de in het hulpframe verwerkte profielen gespecificeerd. Voor de testen zijn 2 verschillende geconstrueerde hulpframes gebruikt. Hulpframe (A) in conventionele uitvoering en het andere hulpframe (B) is met lichtere profielen geconstrueerd. Daarbij zijn per hulpframe de gemonteerde rongbus(rijen) te vinden inclusief de manier waarop ze aan het hulpframe gelast zijn en is per hulpframe een overzicht te vinden van alle geteste rongspecificaties.

  1. CERTIFICATE Vehicle construction

In dit certificaat zijn de gebruikte profielen voor de kantregels, dwarsliggers en langsliggers te vinden en de gemonteerde rongbus(rij) inclusief materiaalkwaliteit. Daarnaast zijn de in deze rongbus geteste rongen te vinden inclusief hun geteste waarden (blokkeercapaciteit) in de rijrichting en loodrecht op de rijrichting voor zover van toepassing. Tevens is een grafiek te vinden met de testwaardes bij verschillende lengtes van de rong. In totaal zijn er 57 rong/rongbus(rij) varianten getest.

  1. CERTIFICATE OF CONFORMITY

In dit certificaat zijn net als bij CERTIFICATE Vehicle construction de in het hulpframe verwerkte profielen te vinden en maatvoering van de rongbus(rij). Dit gecombineerd met een VIN-code van het bijbehorende voertuig.

Is er een handleiding voor het werken met het keurmerken­systeem?

Jazeker, een handleiding daarvoor kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Wordt het keurmerk erkend in België en Duitsland?

Dit keurmerk gebaseerd op EUMOS 40511wordt geaccepteerd in België daar waar soortgelijke TÜV- en Dekra-keurmerken niet geaccepteerd worden. Voor Duitsland wordt echter het omgekeerde gemeld. Er is contact opgenomen met de test­organisaties om duidelijk te krijgen of de testmethode overeenkomt c.q. er verschillende testmethodes zijn maar de uitkomsten overeenstemmen. Wij zijn ons ervan bewust dat er in Europees verband nog het een en ander aan lobby en harmonisering van certificering moet gebeuren om te voorkomen dat leden straks goed gecertificeerd op weg gaan en toch nog in de problemen kunnen komen buiten Nederland.

Wat zijn de kosten?

De kosten per combinatie rong/rongbus(rij) bedragen 50 euro. Als u 2 combinaties rong/rongbus nodig hebt is dit 100 euro. Het aantal rongen/rongbussen van hetzelfde type voor 1 voertuig is onbelangrijk.

De factuur wordt opgestuurd samen met een ronde sticker (diameter 130 mm), welke op de achterzijde van het voertuig dient te worden aangebracht, en een kleinere sticker (100x50 mm) die aan de binnenzijde van het portier/deur bij voertuig kan worden aangebracht. Hierop staat de blokkeercapaciteit van de betreffende rong/rongbus-combinatie.

Relevante downloads