Nieuws

KiM: overheid moet instroom compacte EV’s meer faciliteren

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Het aandeel elektrische auto’s in het Nederlandse personen­wagenpark is eind 2022 toegenomen tot 3,7 procent. De occasionverkoop groeit mee, maar het aanbod hierin is nog zeer beperkt. Volgens onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteits­beleid (KiM) hebben kopers van fossiele brandstofoccasions een voorkeur voor auto’s uit het compacte, middensegment (B en C) Die zijn echter onvoldoende beschikbaar.

KiM: overheid moet instroom compacte EV’s meer faciliteren

Volgens het KiM zou de overheid de groei van het aantal gebruikte EV’s in het wagenpark op de middellange termijn meer gericht kunnen faciliteren, onder meer via de huidige nieuw­verkopen.

De tweedehandsmarkt is afhankelijk van het aantal elektrische auto’s in het wagenpark, en omvat op dit moment 328.000 EV’s. Omdat er de laatste jaren nog relatief weinig nieuwe elektrische auto’s verkocht zijn, komen er nu nog weinig elektrische auto’s beschikbaar als occasion. Dat is compleet anders bij fossiele brandstof­auto’s. Het totale elektrische wagenpark is nog relatief jong en de gemiddelde leeftijd van een elektrische occasion bedraagt 4 jaar. Het KiM heeft becijferd dat, om het huidige wagenpark in 20 jaar geheel te vervangen, de totale jaarlijkse instroom van het elektrische wagenpark moet toenemen tot ongeveer 450.000 auto’s per jaar. Dat volume staat in schril contrast met de huidige groei van het elektrische wagenpark dat de afgelopen 3 jaar met 70.000 auto’s per jaar toe nam.

Groei elektrisch wagenpark

De onderzoekers zeggen momenteel geen belemmeringen te zien in de doorstroom naar de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s. Met een hogere instroom van meer compacte modellen en een toename in de nieuwmarkt verwachten zij dat ook het aanbod op de tweedehandsmarkt op den duur zal toenemen. Om de groei van het elektrische autopark, en daarmee ook de tweedehandsmarkt, gericht te faciliteren acht het KiM twee aspecten van belang:

· Meer instroom van compactere segmenten
· Toename van de verkoop van nieuwe EV’s versterken

Subsidies

Het KiM acht het daarom zinvol om de compactere en middensegmenten van volledig elektrische nieuwe auto’s aantrekkelijker te blijven maken, bijvoorbeeld met subsidies. Ook kan de import van gebruikte auto’s uit deze segmenten hier mogelijk meer balans in brengen. Dit gaat dan wel ten koste van de tweedehandsmarkt in het buitenland, omdat er niet méér elektrische auto’s op de wereldmarkt komen. Daarnaast passen sommige kopers hun segmentkeuze aan om aan te sluiten bij het aanbod aan elektrische auto’s.

De potentiële kopers van nieuwe en tweedehandse elektrische auto’s lijken voorlopig nog op elkaar, concludeert het onderzoeksbureau. ‘Wanneer voor hen de drempels voor elektrisch rijden lager worden, kan het BEV-wagenpark sneller toenemen.’