Nieuws

Kosten Euro 7 vier tot tien keer hoger dan door Europese Commissie becijferd

De voorgestelde Euro 7-regelgeving zal er toe leiden dat de productiekosten van auto's, bestel­wagens, vracht­wagens en bussen fors hoger komen te liggen dan door de Europese Commissie genoemd.

Kosten Euro 7 vier tot tien keer hoger dan door Europese Commissie becijferd

Uit een nieuwe studie van Frontier Economics blijkt dat de kosten per voertuig uitkomen op ongeveer € 2.000 voor auto's en bestel­wagens met een verbrandingsmotor en bijna € 12.000 bedragen voor dieselvracht­wagens en bussen. Deze cijfers zijn 4 tot 10 keer hoger dan de schattingen van de Commissie in haar Euro 7-effectbeoordeling (€ 180-450 voor auto's en bestel­wagens en € 2.800 voor vracht­wagens en bussen).

Prijsstijgingen voor eindgebruikers

Deze schattingen omvatten echter alleen directe productiekosten, voornamelijk voor apparatuur en investeringen. ACEA noemt het belangrijk om hieraan toe te voegen dat deze extra kosten niet overeenkomen met inkoopprijzen. In plaats daarvan drijven ze de prijzen voor eindgebruikers nog verder op. Prijsstijgingen zullen daarom waarschijnlijk hoger zijn dan de cijfers die in het onderzoek worden genoemd, aldus ACEA.

Onjuist instrument

Sigrid de Vries, directeur-generaal van ACEA, wijst er op dat de EU met de huidige Euro 6/VI-regels beschikt over de meest uitgebreide en strengste normen voor de uitstoot van verontreinigende stoffen (zoals NOx en fijnstof) ter wereld. Dankzij de modernste voertuig­technologie bevinden de uitlaatemissies zich volgens haar dus al op een nauwelijks meetbaar niveau. ‘De Europese auto-industrie zet zich maximaal in om de uitstoot verder te verminderen ten gunste van klimaat, milieu en de gezondheid. Het Euro 7-voorstel is echter simpelweg niet de juiste instrument om milieuwinst te behalen, aangezien de extreem lage milieu- en klimaatwinst niet opweegt tegen de extreem hoge kosten.’

Zij benadrukt dat de transitie naar elektrische mobiliteit veel grotere milieu- en gezondheidsvoordelen zal opleveren, terwijl tegelijkertijd oudere voertuig­en op EU-wegen worden vervangen door zeer efficiënte Euro 6/VI-modellen.

Extra indirecte kosten

Naast directe kosten zal het Euro 7-voorstel leiden tot indirecte kosten, zoals een hoger brandstofverbruik, stelt ACEA. Gedurende de levensduur van een voertuig kan dit de brandstofkosten met 3,5 procent verhogen, wat neerkomt op € 20.000 extra voor trucks (langeafstandsvervoer) en € 650 voor personen- en bestel­auto’s.

Deze indirecte kosten – die buiten beschouwing worden gelaten in de effectbeoordeling van de Commissie – komen bovenop de directe kosten. ‘Ze zouden de totale kosten van het bezit van een voertuig verhogen, waardoor consumenten en bedrijven extra onder druk komen te staan in een tijd van hoge inflatie en stijgende energieprijzen’, aldus ACEA.