Nieuws

Lidstaten accorderen de nieuwe Europese verordening batterijen en afgedankte batterijen

Op 10 juli 2023 zijn ook alle Europese lidstaten onder het nieuwe voorzitterschap van Spanje akkoord gegaan met het eerder door het Europees Parlement goedgekeurde omvangrijke compromisakkoord dat eerder tussen de instellingen was overeengekomen. Dit was de laatste formele stap die nodig is om de definitieve tekst van de nieuwe verordening te kunnen publiceren.

Lidstaten accorderen de nieuwe Europese verordening batterijen en afgedankte batterijen

Dit zal in de komende weken gebeuren en de nieuwe verordening zal dan 20 dagen na publicatie in augustus 2023 in werking treden en zes maanden later (in februari 2024) van toepassing worden.

Hoofdstuk VIII met de nieuwe eisen voor het beheer van afgedankte batterijen zal dan vervolgens vanaf augustus 2025 van toepassing worden, gelijktijdig met de intrekking van Richtlijn 2006/66/EG. In Nederland zijn hiervoor de uitvoerings­organisatie ARN (voor EV-batterijen) en Stibat verantwoordelijk.

Voor meer details verwijzen wij u graag naar het persbericht en de meegestuurde zeer handige infographic over de door Europa gewenste duurzame en circulaire toeleveringsketen voor batterijen en accu’s.

Na de bekendmaking van de definitieve tekst in het Europees publicatieblad zullen wij met nadere informatie richting de leden komen.

Eerder hebben Stibat (mede namens stichting EPAC) en Bebat (de Belgische zuster­organisatie van Stibat) in februari en mei dit jaar een samenvatting over het concept van de Verordening gedeeld met de deelnemende producenten/importeurs bij beide uitvoerings­organisaties. Een afschrift van beide samenvattingen vindt u op ons ledennet.

Let op 2 bijlagen.

Relevante downloads