Nieuws

MIA\Vamil 2023 gepubliceerd

Investeert u of uw klanten in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfs¬middelen? Dan biedt ook in 2023 MIA\Vamil subsidie. Ten opzichte van 2022 zijn voor 2023 wederom een tweetal fiets-gerelateerde bedrijfs­middelen opgenomen.

MIA\Vamil 2023 gepubliceerd

MIA/Vamil

Voor 2023 is er 192 miljoen voor de MIA beschikbaar en 25 miljoen voor de Vamil. Dit is in totaal 48 miljoen meer MIA ten opzichte van 2022. Daarnaast zijn de MIA-aftrek¬percentages 27%, 36% en 45% in 2023 gelijk gebleven.

Opgenomen sectie-relevante voertuig­en op de Milieulijst zijn:
B 3118 - Speed-pedelec - 27% MIA en 75% Vamil
a. bestemd voor: het vervoer in de open lucht met een gekentekende fiets die is voorzien van elektrische trapondersteuning met een maximale snelheid tussen de 25 km per uur en de 45 km per uur,
b. bestaande uit: een fiets met trapondersteuning
Milieudoel: luchtkwaliteit verbeteren, broeikasgassen reduceren

F 3119 - Elektrisch aangedreven bakfiets - 45% MIA en 75% Vamil
a. bestemd voor: het bedrijfs­matig vervoer van goederen of personen met een elektrisch aangedreven bakfiets, waarbij:
• dit vervoer geen woon-werkverkeer betreft, en
• de aanschaf per bakfiets ten minste € 4.000 bedraagt,
b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven bakfiets en al dan niet de volgende onderdelen: een aanhang­wagen, wisselaccu(’s) en een oplaadstation. Milieudoel: broeikasgassen reduceren, luchtkwaliteit verbeteren
De uitsluit van woon-werk verkeer is hier gewijzigd voor 2023.

De Milieulijst 2023 met alle regelingen – ook voor uw eigen bedrijfs­voering - staat hier Milieulijst 2023 (rvo.nl). Een selectietool waarmee eenvoudig al de regelingen te filteren zijn, vindt u hier.
Tot slot is het gehele overzicht van algemeen tot aanvragen te vinden op Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (rvo.nl)

Hoe werkt MIAVamil?

• Als een ondernemer investeert in een duurzaam milieuvriendelijk bedrijfs­middel, dan kan hij gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) op voorwaarde dat het bedrijfs­middel op de Milieulijst 2023 (rvo.nl) staat. Deze regeling is niet voor particulieren.
• Met de MIA kunnen ondernemers tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Daarmee verlaagt hij de fiscale winst. Met Vamil kan tot 75% van de investering afgeschreven worden op een tijdstip dat hij zelf bepaalt. Het belastingvoordeel kan met de MIAVamil oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Zie hiervoor Rekenvoorbeelden MIAVamil (rvo.nl).


Meer informatie vindt u op Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (rvo.nl). Indien er nog verdere vragen zijn, kunt u contact opnemen met Chris van Dijk.