Nieuws

Minimumloon stijgt per 1 juli 2023 met 3,13 procent

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder stijgt per 1 juli 2023 met 3,13 procent. Bij een fulltime-dienstverband ligt het minimumloon dan op € 1995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. De loonstijging heeft gevolgen voor een aantal schalen in de salaristabellen en salarisgroepen in de cao’s. Ook voor medewerkers die onder de participatiewet vallen, is deze loonsverhoging van toepassing.

Minimumloon stijgt per 1 juli 2023 met 3,13 procent

Het wettelijk minimumloon is het bedrag dat u uw medewerkers vanaf 21 jaar minimaal moet betalen. Voor jongere medewerkers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Elk half jaar worden deze bedragen geïndexeerd, normaalgesproken met de gemiddelde contractloonontwikkeling. Dit gebeurt op vaste momenten, namelijk op 1 januari en 1 juli.

De verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen. Hierdoor zal ook de hoogte van een AOW-uitkering en de loongerelateerde uitkering bij ziekte of werkloosheid stijgen.
Het wettelijk minimumloon is vanaf 1 juli 2023:

• € 1995 per maand
• € 460,40 per week
• € 92,08 per dag

Deze bedragen gelden voor medewerkers van 21 jaar en ouder bij een volledige werkweek.

CAO-boekjes

Een aantal bedragen die in de CAO-boekjes staan, klopt niet meer door deze tweede loonsverhoging sinds het afsluiten van de CAO. Hier moet u rekening mee houden als u salarisfunctiegroep A in de cao voor het Carrosseriebedrijf of salarisgroep A/wml in de cao voor het Motor­voertuig­en- en Tweewielerbedrijf toepast.

Minimumjeugdloon

Ook de wettelijk minimumjeugdlonen gaan met een percentage van 3,13 procent omhoog. De lonen zien er als volgt uit:

Bron: Rijksoverheid

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

BBL

Heeft u BBL-leerling in dienst die u het WML betaald, dan gelden daar vanaf 1 juli 2023 de volgende bedragen voor:

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
20 jaar1226,95283,1556,63
19 jaar1047,40241,7048,34
18 jaar907,75209,5041,90

Vragen?

Heeft u vragen over het minimumloon? Neem dan contact op met de helpdesk. De juridische afdeling is bereikbaar op 030-65 95 400 of per mail: juridisch op raivereniging punt nl

De digitale versie CAO carrosseriebedrijf vindt u hier. Maar wilt u liever een papieren CAO boekje, dan kunt u dit aanvragen via carrosserienl op raivereniging punt nl