Nieuws

Nederland Europees koploper met inzameling afgedankte fietsaccu’s

Sinds 1 juli 2022 geldt er een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor het bestaande inzamel- en verwerkings­systeem van fietsaccu’s. Dit betekent dat alle producenten en importeurs die fietsaccu’s voor het eerst op de Nederlandse markt brengen verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van het inzamelen en het verwerkingstraject van afgedankte fietsaccu’s. Nederland, waar op dit moment 15 procent van de nieuw op de markt gebrachte fietsaccu’s wordt ingezameld, behoort volgens EPAC-voorzitter René Veenhuizen tot de Europese koploper

Nederland Europees koploper met inzameling afgedankte fietsaccu’s

De Stichting EPAC staat voor Electric Powered Assistance Cycle. Binnen dit collectief, dat in 2015 in het leven is geroepen om het hele inzamel- en verwerkingsproces van fietsaccu’s op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden, zijn vrijwel alle Nederlandse fietsmerken vertegenwoordigd. Dankzij de AVV is inmiddels een nagenoeg volledige marktdekking voor de inzameling van afgedankte fietsaccu’s gerealiseerd, vertelt Veenhuizen in de nieuwe editie van GO!Mobility. ‘Het mooie van deze regelgeving is dat Stichting EPAC uitsluitend de benodigde kosten voor het inzamelings- en verwerkingsproces in rekening brengt aan degene die een fietsaccu als eerste in Nederland op de markt brengt. De consument kan zijn of haar fietsaccu kosteloos inleveren bij iedere rijwielzaak of milieustraat. Het inzamelingsproces zelf is door ons uitbesteed aan de Stichting Stibat. Zij zijn operationeel verantwoordelijk en zorgen er voor dat afgedankte fietsaccu’s gratis in speciale tonnen bij fietsdetaillisten worden opgehaald.’

Nederland voorop

Nederland loopt hiermee naar zijn oordeel voorop op de nieuwe Europese batterij wetgeving die dit jaar in werking treedt. Producenten en importeurs zijn conform deze verordening onder andere verplicht om te beschikken over een inzamelnetwerk waar gebruikers kosteloos hun afgedankte fietsaccu’s kunnen inleveren. Vooralsnog geldt er overigens (nog) geen wettelijk inzamel­percentage voor industriële batterijen, zoals fietsaccu’s. Dat dit aandeel groeiende is, mede dankzij het hoge verkoopaandeel van e-bikes in Nederland (> 50%), moge duidelijk zijn.

Inzamelresultaat

Op dit moment wordt 15 procent van de nieuw op de markt gebrachte fietsaccu’s ingenomen. Dit percentage komt overeen met zo’n 250.000 kilo aan fietsaccu’s. Om het inzamelaandeel goed te kunnen berekenen is de gemiddelde levensduur van fietsaccu’s van groot belang. ‘Moderne lithium batterijen gaan steeds langer mee. Wij hebben daarom een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om de huidige levensduur van fietsaccu’s goed in kaart te brengen en daarbij tevens rekening te houden met allerlei ‘lekstromen’. Het is niet zo ingewikkeld om vast te stellen hoeveel kilo aan fietsaccu’s er jaarlijks op de markt komt. Maar er verdwijnen tegelijkertijd via diverse kanalen fietsaccu’s onder andere naar het buitenland, al dan niet via gestolen e-bikes.’

Europese ambitie

Zodra er meer actuele gegevens zijn over de levensduur van fietsaccu’s, is het volgens hem veel beter mogelijk om de targets die Stichting EPAC voor inzameling hanteert verder aan te scherpen. Daarmee sorteert de stichting al vast voor op de nieuwe Europese batterijverordening op basis waarvan vanaf 2028 een inzamelings­percentage van 51 procent gaat gelden voor het gewicht aan fietsaccu’s dat beschikbaar is om te worden ingezameld. In 2031 moet dit groeien naar 61 procent.