Nieuws

Nieuwe aanvraag lidmaatschap RAI CarrosserieNL: Ellermeijer

Ellermeijer in Amsterdam heeft het lidmaatschap van RAI CarrosserieNL aangevraagd. Wij stellen hen graag kort aan u voor.

Nieuwe aanvraag lidmaatschap RAI CarrosserieNL: Ellermeijer

Ombouwbedrijf Ellermeijer is onderdeel van Kies Mobility Lisserbroek B.V. / Beelen Groep. Na een faillissement in 2022 is het bedrijf in afgeslankte vorm doorgestart. Zij zijn gespecialiseerd in autoaanpassingen zodat iedere automobilist met een beperking zelfstandig kan rijden.

Bekijk voor meer informatie de website van Ellermerijer.

Indien vóór woensdag 8 februari 2023 geen bezwaren tegen toelating ontvangen zijn via carrosserienl op raivereniging punt nl, wordt aan het hoofdbestuur een bindende voordracht gedaan de aanvrager toe te laten tot het lidmaatschap. Bezwaarschriften moeten op grond van artikel 6.3 van de statuten met redenen omkleed zijn.