Nieuws

Nieuwe Europese Machine Verordening nadert de eindfase

De onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben in december 2022 een voorlopig akkoord bereikt over de nieuwe verordening over machineproducten. De voorgestelde wetgeving gaat de machinerichtlijn uit 2006 vervangen. Met deze richtlijn was al geregeld dat overal in de EU dezelfde gezondheids- en veiligheidseisen gelden voor machines. Ook werd het vrij verkeer van machines binnen de EU bevorderd en gezorgd voor een hoog niveau van veiligheid van werknemers en burgers in de EU.

Nieuwe Europese Machine Verordening nadert de eindfase

Zie ook het persbericht van de Raad van de EU.

De nieuwe regels voor machines zullen ons helpen werknemers en consumenten beter te beschermen en zullen de veiligheidsvoorschriften in alle EU-landen harmoniseren. Dit zal ook de geloofwaardigheid en de goede naam van de Europese industrie aanzienlijk vergroten en het concurrentievermogen op het wereldtoneel versterken. Nu de richtlijn een verordening wordt, zal dit rechtskader rechtstreeks van toepassing zijn in alle lidstaten en duidelijk zijn voor alle marktdeelnemers. Ook wordt er in de nieuwe verordening aandacht besteed aan nieuwe risico's in verband met opkomende (nieuwe) technologieën.

Digitale documentatie

In de verordening wordt gekozen voor digitale documentatie, maar ook de papieren documentatie blijft een optie. De Raad en het Parlement zijn namelijk overeengekomen dat:

  • digitale gebruiksaanwijzingen de standaardoptie zijn;
  • papieren gebruiksaanwijzingen bij aankoop beschikbaar blijven voor wie geen toegang heeft tot een digitaal exemplaar;
  • bij elk product basis­informatie over de veiligheid moet worden verstrekt.

Machineproducten met een hoog risico

De Raad en het Europees Parlement hebben gezamenlijk in een nieuwe bijlage I een lijst met 6 categorieën machines benoemd met een "hoog risico" die een verplichte conformiteits­beoordeling door derden moeten ondergaan. Voor de meeste categorieën producten mogen fabrikanten er echter voor kiezen om zelf een conformiteits­beoordeling uit te voeren. Afhankelijk van de door de fabrikant gekozen procedure voor de beoordeling bepaalt de fabrikant of hierbij eventueel vrijwillig een conformiteits­beoordelings­instantie betrokken wordt.

De Europese Commissie zal verwachting deze lijst van machineproducten, die vanwege hun complexiteit en potentiële risico's door een instantie moeten worden beoordeeld, ook kunnen bijwerken (aanvullen of schrappen). Dit zal een goed evenwicht waarborgen tussen productveiligheid en het vermijden van onevenredig strenge eisen voor fabrikanten.

Persbericht van de Europese Commissie

Uit het persbericht van de Europese Commissie blijkt dat zij ook verheugd is over het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben bereikt over een nieuwe machineverordening. Daarbij worden de regels ook aangepast om de opkomende risico's en uitdagingen van nieuwe technologieën voor machineproducten aan te pakken en ervoor te zorgen dat deze producten veilig kunnen worden gebruikt.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet in de komende weken nog worden vertaald in alle officiële talen van de EU en door de Raad en het Parlement worden goedgekeurd. Zodra de verordening formeel is aangenomen, hebben de lidstaten 42 maanden de tijd om de nieuwe regels in te voeren.

Nederlandse Taskforce Europese Machine Verordening

RAI Vereniging is onlangs ook toegetreden tot de Nederlandse Taskforce Europese Machine Verordening.

Deze taskforce heeft als doel de communicatie naar het Nederlandse bedrijfs­leven te kanaliseren, daarbij wordt ook gekeken of er samen met FME, metaalunie en de overheid en haar toezichthouders voorlichtingsbijeenkomsten gehouden kunnen worden.