Nieuws

Nieuwe ontheffingsregeling C-rijbewijs voor elektrische bestel­auto’s gepubliceerd

De nieuwe, tijdelijke ontheffingsregeling van het C-rijbewijs voor het besturen van een elektrische bestel­auto met een gewicht tot 4250 kg GVW, is vorige week gepubliceerd in het Staatsblad.

Nieuwe ontheffingsregeling C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s gepubliceerd

Op basis hiervan mogen chauffeurs met een B-rijbewijs en een aanvullende opleiding op elektrische bedrijfs­auto’s met een GVW tussen 3500 en 4250 kg rijden. Overigens is de reikwijdte van deze regeling beperkt in die zin dat alleen deelnemers aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek er gebruik van kunnen maken en de regeling tot 1 januari 2023 geldt.

Het is een uitzonderingsregeling voor het rijbewijs, niet voor het voertuig. Voertuig­en voor goederenvervoer met een GVW tussen de 3500 en 4250 kg vallen in de categorie N2, en moeten dan ook aan de eisen van de categorie N2 voldoen.

De nieuwe tijdelijke ontheffingsregeling is gepubliceerd in Staatsblad 211.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om gebruik te maken van de regeling (met een bestuurder met een B-rijbewijs), zijn:

 • het besturen van voertuig­en met een GVW tussen 3.500 en 4250 kg, die ingericht zijn voor het vervoer van goederen, en
  • die volledig elektrisch worden aangedreven
  • die niet worden gebruikt in combinatie met een aanhang­wagen,
  • die door Onze Minister als een aan het experiment deelnemend voertuig geregistreerd zijn.
 • een bestuurder met een B-rijbewijs :
  • moet een specifieke opleiding van minstens vijf uur hebben afgerond; en zijn vervoersbedrijf moet partij zijn bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
  • moet als deelnemer aan het experiment zijn geregistreerd door Onze Minister
 • de regeling is beperkt tot het Nederlands grondgebied

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat een register bijhouden waarin gegevens van bedrijven, chauffeurs en voertuig­en die aan de regeling deelnemen, worden bijgehouden. Meer informatie daarover vindt u op de deze webpagina van RVO.

Informatie over rijscholen die de aanvullende rijopleiding / cursus kunnen gaan geven, lijkt vooralsnog niet voorhanden.

Tachograafplicht nog niet helder

Voor wat betreft de technische eisen aan het voertuig (indien dit een N2 is), is de tachograaf helaas een wat onduidelijk punt. Met de publicatie in Staatsblad 211 wordt behalve het Reglement Rijbewijzen ook het Arbeidstijdenbesluit vervoer aangepast. In de tekst van de toelichting in het Staatsblad wordt gesproken over ontheffing van de tachograafplicht. De indruk wordt gewekt dat bedoeld wordt een uitzondering van de aanwezigheid van een tachograaf, dus van de uitrustingsplicht.

Echter, het Arbeidstijdenbesluit vervoer gaat in principe alleen over het gebruik van een aanwezige tachograaf en de uitzondering daarop, en als zodanig niet over de verplichte aanwezigheid in een voertuig.

De aangebrachte wijziging in het Arbeidstijdenbesluit vervoer lijkt dus ook alleen maar te gaan over het niet hoeven gebruiken van de tachograaf in voertuig­en die onder de regeling vallen (EV’s voor goederenvervoer met een GVW van 3500-4250 kg).

Deze kwestie moet dus nog verder opgehelderd worden met IenW.