Nieuws

Nieuwe versie RAI Vereniging rapport: 'Veiligheidsvoorschriften lithium batterijen en gevaarlijke stoffen'

De veiligheid en juiste behandeling van het vervoer van lithium batterijen en gevaarlijke stoffen worden steeds uitgebreider met de recente invoering van strengere internationale veiligheidsvoorschriften. Deze nieuwe maatregelen, die zijn gebaseerd op het vermaarde Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR), leggen strikte regels en voorschriften op om te waarborgen dat het transport van deze potentieel risicovolle goederen veilig en volgens de wet verloopt.

Nieuwe versie RAI Vereniging rapport: 'Veiligheidsvoorschriften lithium batterijen en gevaarlijke stoffen'

Hierbij de update van het Handboek Li-ion accu’s op basis van de huidige ADR/WVGS wetgeving voor het vervoer en de verpakking van li-ion accu’s. De PGS 37 richtlijn voor het opslaan van li-ion accu’s is nog niet definitief, die zal naar verwachting pas later dit jaar, begin volgend jaar klaar zijn. Tot die tijd wordt er verwezen naar de handreiking voor het opslaan van lithium batterijen die is opgesteld door LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen).

Richtlijnen voor Veilig Vervoer van Lithiumbatterijen

Een opvallend hoogtepunt van deze recente voorschriften is de aandacht voor lithiumbatterijen. Met de snelgroeiende toepassing van batterijen en de voortdurend veranderende regelgeving is duidelijkheid van essentieel belang om het risico op ongelukken en schade tot een minimum te beperken. De richtlijnen bevatten specifieke eisen voor het verzenden van verschillende soorten lithiumbatterijen, waaronder lithium-ion en lithium-metaal. Ze leggen de nadruk op strikte verpakkings- en verzendprocedures om potentiële gevaren zoals kortsluiting te voorkomen.

Verantwoordelijkheden en Duidelijke Etikettering

De nieuwe voorschriften werpen ook licht op de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen, inclusief afzenders, vervoerders en geadresseerden. Het is nu de plicht van afzenders om zendingen in overeenstemming met de strenge ADR-voorschriften te verzenden, terwijl geadresseerden zorgvuldig moeten controleren of aan deze voorschriften is voldaan. Etikettering speelt een cruciale rol en de richtlijnen geven gedetailleerde instructies over het correct aanbrengen van etiketten op verpakkingen. Dit omvat ook specifieke richtlijnen voor het etiketteren van verpakkingen met beschadigde of defecte batterijen.

Prioriteit voor Veiligheidsinstructies en Opleiding

Een ander belangrijk aspect dat in de nieuwe richtlijnen wordt benadrukt, is de cruciale rol van veiligheidsinstructies en opleiding voor alle betrokkenen. Het is nu vereist dat chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, aanvullende gespecialiseerde trainingen volgen om aan de specifieke eisen van dit type vervoer te voldoen. Deze maatregel versterkt het veiligheidsniveau van het transport­systeem en minimaliseert potentiële risico's.

Internationale Samenwerking voor Veiligheid

De invoering van deze nieuwe maatregelen benadrukt eens te meer het belang van internationale samenwerking om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen te waarborgen. De voorschriften zijn zorgvuldig opgesteld om de risico's verbonden aan het vervoer van lithiumbatterijen en gevaarlijke stoffen tot een minimum te beperken. Ze benadrukken het belang van strikte naleving van voorschriften en het verstrekken van passende training aan alle betrokkenen.

Voor meer uitgebreide informatie en gedetailleerde voorschriften verwijzen wij u graag naar het officiële document: Handboek Li-ion Accu’s 2023 gemaakt in opdracht van de RAI Vereniging. In dit handboek zal een verdere uitleg volgen over de gevaren, indeling van lithium batterijen, juiste wijze van vervoer en opslag en worden de omliggende verantwoordelijkheden en verplichtingen omschreven.

Bijlage: Handboek Li-ion Accu’s 2023.

Relevante downloads