Nieuws

NLHydrogen biedt EZK en IenW prioriteitenlijst waterstofsector aan

NLHydrogen, de branchevereniging die de waterstofsector verbindt, heeft een uitgebreide prioriteitenlijst voor waterstof opgesteld een aangeboden aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

NLHydrogen biedt EZK en IenW prioriteitenlijst waterstofsector aan

Doel van het document is om een bijdrage te leveren aan het werk van het ambtelijke team bij deze ministeries ten behoeve van de formatie-input rond waterstof na de Tweede Kamerverkiezingen en als handreiking richting de dan formerende partijen. De prioriteitendocumenten geven de door de waterstofsector gewenste koers aan.

Kernpunten voor de input

1) Waterstof is onmisbaar voor het bereiken van het klimaatakkoord van Parijs, de bouw van een nieuwe duurzame economie en het verkrijgen van strategische autonomie.

2) Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om een leidende rol te vervullen in de transitie naar waterstofketens die volledig hernieuwbaar zijn. Door de omvangrijke maak­industrie, goede ligging voor wind op de Noordzee, de aanwezige gasinfrastructuur, havenfaciliteiten en -kennis is Nederland de plek bij uitstek voor de productie, import en het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme waterstof.

3) Om deze ambities te realiseren is een grote en snelle schaalsprong nodig, waarvoor stimulerend beleid noodzakelijk is. Andere landen richten hun beleid hier voortvarend op in. Het nieuwe kabinet moet de keuze maken: het kan met even voortvarend beleid vele duurzame investeringen van bedrijven initiëren in Nederland. Blijven we echter achter, dan zullen investeringen juist naar andere landen vloeien.

4) Waterstof is nodig op grote schaal: hernieuwbaar geproduceerde waterstof uit Nederland of geïmporteerd is een onmisbaar onderdeel van een volledig CO2-vrij systeem. Om tijdig de nodige schaalgrootte te krijgen kan ook koolstofarme waterstof gemaakt uit aardgas met CCS de komende jaren een rol spelen.

5) Het creëren van een gelijk speelveld en vrije marktwerking tussen alle opties met een duidelijk punt op de horizon rond klimaatnormering, zal feitelijk resulteren in de laagste transitiekosten voor bedrijven en consumenten. Politiek kunnen bepaalde opties uiteraard als wenselijker bestemd worden (zoals productie in Nederland versus import, hernieuwbaar versus CCS).

Het prioriteitendocument en de onderbouwing ervan is hier te downloaden

Relevante downloads