Nieuws

Populariteit motorfiets zet zich voort

Nieuwe motoren zijn in trek. Het aantal nieuw geregistreerde motorfietsen is in de eerste zes maanden van dit jaar met 6,4 procent toegenomen tot 9.837 eenheden. Dat is het hoogste cijfer sinds 2009. Volgens RAI Vereniging is de motor een steeds volwaardiger reisalternatief dat niet alleen minder ruimte inneemt, maar steeds vaker zonder beperkingen gedurende het hele jaar kan worden ingezet.

Populariteit motorfiets zet zich voort

Het is een tendens die past in het beeld van de afgelopen jaren, waarbij steeds meer mensen vaker de motorfiets pakken of de overstap maken naar dit praktische vervoersalternatief. Dankzij de zachtere winters vormen de weersomstandigheden nauwelijks nog een belemmering om er met de motorfiets op uit te trekken en een unieke mogelijkheid om alle maanden van het jaar ontspannen te blijven rijden. Dit heeft, sinds het begin van de corona crisis in 2020, geresulteerd in hogere verkoop­cijfers. Het jaar 2022 is daarmee met bijna 10.000 nieuwe motorfietsen tot nu toe een succesvol jaar voor het aantal nieuwe motor­registraties.

Meer motorexamens

De populariteit van het motorrijden vertaalt zich eveneens in een toenemende belangstelling voor het behalen van het A-rijbewijs. In 2020, tijdens de coronapandemie, werden in totaal 26.606 eerste A rijbewijs examens afgenomen. Dankzij maatregelen was het CBR in staat om dit aantal in 2021 op te voeren naar 33.021 examens, waarvan 8.050 in de eerste vijf maanden. Dat aantal is in de eerste vijf maanden van 2022 verder gestegen naar 13.077 afgenomen examens voor het A motorrijbewijs. Dat is deels een inhaaleffect, maar mogelijk ook deels te danken aan de populariteit van motorrijden.