Nieuws

Presentatie ‘CO2 voor trailers zware voertuig­en’ aan Europese Commissie

Vorige week presenteerde de Special Working Group Trailers van VDA, in samenwerking met CLCCR, haar voorstel over wetgeving voor CO2-emissies van Heavy Duty Vehicles aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie (EC).

Presentatie ‘CO2 voor trailers zware voertuigen’ aan Europese Commissie

Samen met de Special Working Group (SWG) Trailers (voorgezeten door de VDA), en president van de CLCCR Daniel Magyar, reisde Chris van Dijk, afdeling Duurzaamheid & Techniek, vorig week af naar Brussel. De EC had hen uitgenodigd om de uitkomsten van de studie van de werkgroep toe te lichten. De presentatie is exclusief voor onze leden hiernaast te downloaden.

Meten of berekenen?

De discussie over de CFD-waarde van een truck-trailer-combinatie is nog niet voorbij. Wordt deze berekend met een programma als VECTO, of wordt de CFD-waarde gedeeltelijk gemeten in de vele malen duurdere real-driving-test? Het antwoord neigt nog steeds naar het berekenen in plaats van het meten. Echter, als CFD-waarden berékend gaan worden, door wie moet dit softwareprogramma dan betaald worden, hoe en voor wie moet dit programma beschikbaar komen en wat worden de geschatte kosten per CFD-berekening? Voldoende stof voor discussie.

Truck en/of trailer berekenen?

Aangezien toekomstige wetgeving voor CO2-emissies zowel de truck- als trailer-/body-fabrikanten gaat raken, is dit dossier uiterst complex. Zo wordt vanuit het voorlopige standpunt van ACEA, voor de berekening van de CFD-waarde van een truck-trailer-combinatie gerekend met ‘vaste CFD-waarden’ van ‘norm-trailers’. De variabele is dan het CFD-component van een truck.

Echter, vanuit het perspectief van de SWG Trailers en CLCCR is het precies andersom: in de CFD-waarde leveren truck-fabrikanten ‘vast CFD-waarden’ aan, en is de trailer de variabele. Anders dan bij personen­autofabrikanten, waarvoor al CO2-wetgeving van kracht is, zijn er meer dan 3.000 middelgrote en kleinere Europese trailer-/ en body-fabrikanten. Dit, in combinatie met het vele maatwerk in de trailer- en body-bouw, bestaat er een dermate grote verscheidenheid aan trailers en bodies die haast onmogelijk in een enkele ‘norm-trailer of -body’ gevat kan worden.

De Europese Commissie is zich door de studie van de SWG Trailers bewust geworden van deze complexiteit en zal dit meenemen in toekomstige bijeenkomsten, zoals de Editing Board.

Editing Board

De ‘Editing Board’ is een volgende stap in het proces tot het komen van wetgeving. Tijdens de Stakeholdermeeting van 30 januari jl. georganiseerd door DG GROW en DG CLIMA (Europese Commissie) zijn het doel en de inrichting van de Editing Board besproken. Ook hier was RAI Vereniging vertegenwoordigd door Chris van Dijk.

De Editing Board is een relatief klein gremium van 30 personen en heeft als doel het schrijven van het technische wetsvoorstel samen met DG GROW en DG CLIMA. De samenstelling van de Editing Board is voorlopig vastgesteld en komt iedere zes weken gedurende het komende anderhalf jaar samen.

Tele-conferences

Voor het doorspreken van de technische kant van dit dossier zijn er vanuit het CLCCR tele-conferences gepland op de volgende data: 26 maart 2015 - 10.30u, 30 Juni 2015 - 10.30u en 1 September 2015 - 10.30u. Als lid van RAI Vereniging kunt u eveneens inbellen. Neemt u in dat geval contact op met Chris van Dijk.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u Chris van Dijk, Afdeling Duurzaamheid & Techniek benaderen.

Downloads

Meeting EU_VDA _CLCCR