Nieuws

RAI sectie Scooters ondersteunt gemeenten met LEV-routekaart

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Als een substantieel deel van de huidige goederenvervoerritten in stedelijke gebieden zou worden vervangen door Light Electric Vehicles (LEV’s) of cargo-bike achtige voertuig­en, dan zou dit de mobiliteits­druk enorm verminderen, de kosten voor last mile delivery flink reduceren en zorgen voor betere leefbare steden, zegt Karin van den Berg, voorzitter sectie Scooters van RAI Vereniging, in de nieuwe editie van het magazine GO!Mobility.

RAI sectie Scooters ondersteunt gemeenten met LEV-routekaart

Volgens haar is last mile transport verantwoordelijk voor 53 procent van de kosten van de totale logistieke keten. ‘Praktijkervaringen hebben laten zien dat een fors hogere inzet van LEV’s zorgt voor 16 procent meer lokale handel, 12 procent meer groen, 30 procent meer leveringen en 30 procent meer rendement. Om dit te kunnen realiseren ondersteunt en adviseert sectie Scooter gemeenten met een ‘routekaart’ voor LEV’s om hen op weg te helpen.’

Ervaringsdeskundige

Karin van den Berg volgde begin dit jaar Alex van den Hoff op als voorzitter sectie Scooters van RAI Vereniging. Als mede-eigenaar van Last Mile eMobility is zij nauw betrokken en ervaringsdeskundige als het gaat om de introductie en de snelle opmars van efficiënte, schone en innovatieve last mile oplossingen. Zij wijst erop dat het beleid van de sectie, als gevolg van de enorme transitie naar verduurzaming, elektrificatie, CO2-reductie en met de invoering van zero emissie zones, aanzienlijk aan het verbreden is. ‘Anders dan in het verleden, waarbij het accent vooral lag op snorscooters en brommers, denkt de sectie mee en reikt oplossingen aan voor alle nieuwe lichte mobiliteits­vormen (elektrische steps, fat bikes, cargo-bikes etc.).’

LEV-kader

‘Wij vinden dat er voor al die nieuwe vormen van licht gemotoriseerd vervoer een meer consistent overheids­beleid moet komen door ze onder één noemer te scharen. Bijvoorbeeld door een zogeheten LEV-kader te introduceren, waardoor een gelijk speelveld voor al die verschillende lichte mobiliteiten ontstaat. Denk daarbij onder andere aan kwaliteitsnormen, type goedkeuringseisen, kentekenplicht en veiligheid. Daar heeft onze sectie inmiddels tal van praktische bouwstenen voor aangereikt. Het is evident dat met de komst van 30 km zones, het autoluw worden van steden en wijken, het beperken van parkeerplaatsen en milieuzones, LEV’s en in het bijzonder de (snor)scooter, een uitstekend en betaalbaar alternatief vormen. Maar het moet allemaal wel veilig en op basis van eerlijke concurrentie kunnen. Vandaar ons pleidooi voor een LEV-kaderwetgeving.’

Adviesrol sectie Scooters

Volgens Van den Berg blijkt uit gesprekken die zij met gemeenten voert, vanuit zowel haar rol als sectievoorzitter Scooters als vanuit haar eigen bedrijf, dat lokale overheden vaak zeer positief reageren op de relatief nieuwe (LEV) vervoersvormen. ‘Met name wanneer zij een goede toelichting krijgen over het gebruik van LEV’s, de plek op de weg, de veiligheid ervan, het verminderde ruimtebeslag aan vierkante meters voor vervoer en transport, de mate waarin ze een alternatief vormen voor bestelbusjes en de inzetbaarheid in 30-km zones.
De druk om stedelijk mobiliteit anders in te richten is en blijft immers groot. Dit betekent dat onze sectie gemeenten bij die ambitie adviseert en helpt en hen met behulp van een soort ‘LEV-routekaart’ ondersteunt. ‘