Nieuws

RAI Vereniging op de bres tegen uitfasering brandstoftrucks vanaf 2035

RAI Vereniging heeft het voortouw genomen in het formuleren van een negatief stemadvies tegen de motie van Suzanne Kröger van GroenLinks. De motie behelst een verkoopverbod van nieuwe vracht­wagens die op fossiele brandstof rijden vanaf 2035 of eerder.

RAI Vereniging op de bres tegen uitfasering brandstoftrucks vanaf 2035

Om het negatief stemadvies kracht bij te zetten en het draagvlak te vergroten, heeft RAI Vereniging een coalitie gevormd met TLN en BOVAG en is een en ander afgestemd met ACEA.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De partijen zeggen het streven naar zo snel mogelijke verduurzaming en de inzet voor Europees bronbeleid te onderschrijven, maar benadrukken dat het monitoren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van toekomstige modellen een integraal onderdeel zou moeten zijn van de inzet van Nederland en Europa.

Daarbij moet rekening worden gehouden met de vereiste laad- en tankinfrastructuur en de noodzakelijke (waterstof)netcapaciteit in Nederland en andere Europese landen. Alleen op deze manier blijft internationaal goederenvervoer over de weg mogelijk.

2035 onrealistisch

Het streven dat 2035 een absolute grens is voor de verkoop van brandstofaangedreven vracht­wagens is volgens de coalitie, op basis van de beschikbaarheid en betaalbaarheid naar huidig inzichten, niet reëel. Een uiterlijk toelatingsverbod in 2040, in lijn met de Global MOU Glasgow overeenkomst, of zoveel eerder als mogelijk achten RAI Vereniging, BOVAG en TLN wel reëel. Dit zou beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector wat betreft de beschikbaarheid en betaalbaarheid van nulemissie vracht­wagens.

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn