Nieuws

RAI Vereniging pleit in Tweede Kamer voor vasthouden aan afspraken zero emissie zones

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Tijdens een rondetafelgesprek op 20 juni in de Tweede Kamer heeft RAI Vereniging gepleit voor het vasthouden aan de afspraken voor het invoeren van de zero emissiezones per 1 januari 2025. Voor voortgang van de transitie is het van essentieel belang dat ook logistieke partijen een prikkel krijgen om te verduurzamen via het instellen van zero emissie zones. Het rondtafelgesprek was ingepland omdat Tweede Kamerleden signalen krijgen van ondernemers dat invoering van de zero emissiezones te snel gaat.

RAI Vereniging pleit in Tweede Kamer voor vasthouden aan afspraken zero emissie zones

Ook positie carrosseriebouwer onder de aandacht van de politiek gebracht

Aanvullend vroeg RAI Vereniging tijdens het gesprek om aandacht voor de carrosseriebouwers. De combinatie van het verhogen van de bpm op bestel­wagens en invoering zero emissiezones per 1 januari 2025 zorgt voor een golf aan ondernemers die nog een conventionele bestel­wagen of vracht­wagen willen bestellen. RAI Vereniging wenst een garantie vanuit de overheid dat alle conventionele voertuig­en die voor 1 januari af zijn gemaakt door carrosseriebouwers ook op tijd geregistreerd kunnen worden door de overheid.

Vanuit hele nieuwe coalitie waren er Kamerleden aanwezig, dus zowel VVD, BBB, NSC en PVV. Ook oppositiepartij GroenLinks/PvdA was aanwezig. In het coalitieakkoord dat de coalitiepartijen eerder sloten is opgenomen dat er wordt gekeken of de huidige afspraken rondom zero emissiezones doorgang moeten vinden. Uit de vragen die Kamerleden stelden is duidelijk dat zij op dit moment aan het verkennen zijn wat de voor- en nadelen zijn van het generiek uitstellen van de zero emissiezones met één of twee jaar.

Vanuit VNO-NCW en MKB, RAI Vereniging, Bovag, Natuur & Milieu, TLN is duidelijk uitgesproken dat uitstel onwenselijk is. Het is een inbreuk op gemaakte afspraken en benadeelt daarmee ondernemers die al geïnvesteerd hebben in elektrische voertuig­en. Vashouden aan de uitgezette koers zorgt voor duidelijkheid richting ondernemers en een betrouwbare overheid. Voor ondernemers die nog niet mee kunnen zijn er op dit moment verschillende uitzondering opgenomen in de afspraken.

Een aantal ondernemersclubs (Ondernemend Nederland) zien uitstel juist wel zitten om de ondernemers die nog niet mee kunnen meer tijd te geven om zich aan te passen. Belangrijkste argument is financieel. De investeringen in elektrisch zijn hoog en zeker voor kleine ondernemers moeilijk op te brengen, na de zware coronaperiode. Reden voor onder meer RAI Vereniging om te pleiten dat de overheid in moet blijven zetten op subsidies om ondernemers te helpen de omslag te maken, zoals de AanZet regeling voor vracht­wagens en het fiscaal stimuleren van de bestel­wagens.