Nieuws

RAI Vereniging presenteert voortgang Europese CO2-wetgeving HDV

“De Europese wetgeving voor CO2-reductie van Heavy Duty Vehicles (HDV) die momenteel in de maak is, wordt vooralsnog geen doomscenario voor de trailer-industrie, integendeel.”

RAI Vereniging presenteert voortgang Europese CO2-wetgeving HDV

Dat vertelde Chris van Dijk, beleids­adviseur Duurzaamheid en Onderwijs, tijdens de goedbezochte Bijeenkomst Componenten en Trailers van RAI Vereniging vorige week bij D-TEC in Kesteren. Zijn presentatie kunt u hiernaast downloaden.

Van Dijk baseert zich op de inspanningen die worden verricht in de Special Workinggroup ‘Whitebook (Semi-)Trailers’, onder auspiciën van de CLCCR. Deze werkgroep adviseert de Europese Commissie (EC) bij het ontwerpen van een wetsvoorstel voor CO2-reductie van HDV.

Wij berichten u eerder over de werkgroep. De wetgeving voor een viertal trekker-klassen bevindt zich in een vergevorderd stadium. De EC buigt zich nu nog over CO2-grenswaarden voor de trekkers. Parallel daaraan is vorig jaar een traject opgestart om de wetgeving uit te bouwen naar trailers. Daartoe is de werkgroep van de CLCCR in het leven geroepen om de EC te adviseren.

chris-d-tec

Planning invoering

De planning is vooralsnog dat de wetgeving voor CO2-certificering van trucks ingaat per januari 2019, voor trailers zal dit wellicht ingaan per 2023. De CO2-grenswaarden, in ieder geval voor trekkers zal naar verwachting van kracht worden per 2025.

Innovatie moet beloond worden

Het voorstel van de werkgroep krijgt steeds meer vorm. Het voorstel behelst onder andere dat trailerfabrikanten zullen zelf niet met VECTO hoeven te rekenen, maar de CO2-waarde voor hun trailers moeten kunnen opzoeken in tabellen. Deze tabellen worden gevoed met VECTO en de EC produceren.

Als een trailerbouwer bijvoorbeeld voor een klant de aerodynamica wil verbeteren met een pakket van een toeleverancier, dan verlaagt dat de CO2-waarde van die trailer. De mate van CO2-reductie moet de toeleverancier aantoonbaar maken. Er komt wat betreft CO2-certificering een grotere taak te liggen bij toeleveranciers, aangezien zij hun product-resultaten wel met VECTO-berekeningen moeten aantonen.

Trailerbouwers kunnen vervolgens die gevalideerde waarde van toeleveranciers in mindering brengen op de CO2-certificering van die specifieke trailer. De tabellen voor trailersbouwers moeten zich baseren op een viertal variabelen, te weten airdrag, gewicht, banden en eco-innovaties. Zodoende wordt innovatie beloond.

Lidstaten zullen naar verwachting flankerend beleid gaan voeren dat de CO2-reductie van het wegtransport zal stimuleren. Ons Regeerakkoord schrijft al over kilometerheffing voor vracht­auto’s. Dit biedt een stimulans voor innovatie in de markt. Er zijn veel innovatieve ideeën en met deze koers zullen die zich kunnen gaan terugbetalen. Op deze wijze krijgt de branche erkenning en beloning voor innovatie.

Niet alle trailers

Vooralsnog adviseert de werkgroep dat de certificering enkel voor O4-trailerklasse moet gaan gelden, met enkele typen uitgesloten. De werkgroep onderzoekt dit nog nader.

Administratieve last

Trailersbouwers krijgen er wel een administratieve taak bij. Zij zullen al hun trailers in de toekomst moeten voorzien van een CO2-certificaat. Voor Nederland zal de RDW de taak krijgen om de CO2-monitoring en rapportage uit te voeren.

Inbreng RAI Vereniging bij publieke EU-consultatie

De industrie werkt samen met EC aan het wetsvoorstel voor reductie van CO2-emissies van Heavy Duty Vehicles. Voor de grenswaarden die de EC aan HDV wil gaan stellen, is zij een impact assessment gestart. Onderdeel daarvan is een publieke consultatie. RAI Vereniging heeft daarop gereageerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleids­adviseur Duurzaamheid en Onderwijs.

Downloads

Presentatie VECTO D-TEC Chris van Dijk