Nieuws

Sterke Toename in Registraties van Zware bedrijfs­wagens in 2023

In 2023 is er een opmerkelijk hoog aantal nieuwe zware bedrijfs­wagens geregistreerd. In totaal gaat het om 16.138 nieuwe zware bedrijfs­wagens, een toename van 21% ten opzichte van 2022 (13.289). Het aantal nieuw-geregistreerde elektrische zware bedrijfs­wagens is in 2023 met 1.148 stuks zelfs vertienvoudigd in vergelijking met de 116 geregistreerde EV’s in 2022, van vracht­wagens tot reinigings­voertuig­en.

Sterke Toename in Registraties van Zware bedrijfswagens in 2023

Deze groei is terug te zien over volle breedte van de markt. In de lichtste categorie, tussen de 3,5 ton en 7,5 ton GVW (Gross Vehicle Weight, het totaalgewicht) zijn er in 2023 1.251 nieuwe zware bedrijfs­wagens geregistreerd, een plus van 192%. Ook in de zwaarste categorie van meer dan 16 ton GVW, beter bekend als vracht­wagens, zien we een flinke stijging. In 2023 zijn er 14.098 vracht­wagens geregistreerd, 16% meer dan in 2022.

Totaaloverzicht

  • Categorie 3501-7500 kg GVW: 1.251 (2023) VS 429 (2022): +192%
  • Categorie 7501-10000 kg GVW: 45 (2023) VS 46 (2022): -2%
  • Categorie 10001-16000 kg GVW: 744 (2023) VS 691 (2022): +8%
  • Categorie > 16000 kg GVW: 14.098 (2023) VS 12.123 (2022): + 16%

Totaal 16.138 (2023) VS 13.289 (2022): +21%

Hoewel het hier voor een deel gaat over orders uit voorgaande jaren, die door leveringsproblematieken pas in 2023 te naam zijn gesteld, weerspiegelt deze groei volgens Frank Ruygrok, Branche­manager Truckdealers bij BOVAG, de dynamiek en het aanpassingsvermogen van de sector. “Met name de verdubbeling van het aantal elektrische zware bedrijfs­wagens laat zien dat de sector de wil heeft om te vergroenen, en deze lijn zal zich naar verwachting de komende jaren doorzetten.”

Naast het inhalen van de leveringsproblematieken door COVID-19 en een aantal internationale conflicten, met chiptekorten tot gevolg, kunnen de stijgingen worden toegeschreven aan ondernemers die anticiperen op nieuwe wetgeving omtrent Zero Emissie Stadszones per 1 januari 2025 en de vracht­wagenheffing een jaar daarna: ondernemers maken gebruik van de huidige regelgeving om vrijstellingen te verkrijgen voor de periode tot 2030. Daarnaast heeft de introductie van de tweede generatie smarttachograaf in augustus van het voorgaande jaar duidelijk bijgedragen aan een stijging van het aantal registraties, met name in de zomermaanden.

Ondanks het lage ondernemers­vertrouwen van het moment, investeren ondernemers in duurzame mobiliteit. RAI Vereniging benadrukt dat het voor een grootschalige inzet van elektrisch vervoer in de transportsector hard nodig is om te investeren in betrouwbare laadinfrastructuur met voldoende capaciteit. Sacha Boedijn, sectie­manager zware bedrijfs­wagens: “De laadinfra en het onderliggend elektriciteitsnetwerk mogen nooit een beperkende factor zijn voor de groei van duurzame mobiliteit in Nederland.”